Czasopisma online

Czasopisma online

Wyszukiwarki czasopism Open Access:

Arianta

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
De Gruyter Open
DigiZeitschriften
DOAJ – Directory of Open Access Journals
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Portal Czasopism Naukowych
Polish Illustrated Artjournals - digitized

Wybrane czasopisma:

A
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Artes
Apparatus. Film, media and digital cultures of Central and Eastern Europe
Arts
Almanach Karaimski
Artefix Novus
Artium Quaestiones

B
Biografia Archeologii
Budownictwo i Architektura

C
Cenne, Bezcenne, Utracone
Center: Record of Activities and Research Report / National Gallery of Art
Cracovia Leopolis

D
Dziedzictwo Kresowe

E
Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia

F

Folia Turistica
Folia Historica Cracoviensia
Folia Historiae Artium

I

International Journal of Conservation Science

J
Jahresberiht / Zentralinstitut für Kunstgeschichte

K
Kultura i Historia
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
Kultura Współczesna
Kurier Konserwatorski
Krakowskie Studia Małopolskie
Krakowski Rocznik Archiwalny
Krzysztofory
Kurier Galicyjski
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Kresowe Stanice

L

Lehahayer
 
M
Metropolitan
Metropolitan Museum Journal
Małopolska
Młoda Muzeologia
Mocak Forum
Modus
Monitor Wołyński
Museion Poloniae Maioris

N
Novaâ Pol'ŝa

O
Ochrona Zabytków
Online Journal of Art and Design

P

Przegląd Kulturoznawczy
The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series
Polish Culture Yearbook
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
Przemyski Przegląd Kulturalny
Pogranicze. Polish Borderlands Studies

Q
Quart

R
RIHA Journal
Rocznik Antropologii Historii
Remembrance and Solidarity Studies in 20th Century European History
Raport o Stanie Miasta
Relacje Międzykulturowe
Rocznik Historii Sztuki
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności
Roczniki Humanistyczne

S
Santander Art and Culture Law Review
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Sztuka i Kultura

Sowiniec
Sprawozdanie Muzeum Warszawy
Studia Historyczne
Studia Miejskie

T
Tate Papers
Turystyka i Rozwój Regionalny
Turystyka Kulturowa
Turyzm


Z

Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie w Kulturze
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka