Architektura. Udane przedsięwzięcia

Architektura. Udane przedsięwzięcia

W maju 2016 roku zainaugurowane zostało 15. Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji. Kurator pokazu Alejnadro Aravena hasłem biennale uczynił zdanie Reporting form the front, zwracając tym samym uwagę na głębokie zmiany zachodzące w przestrzeniach miast na całym świecie epoki globalizacji, na narastające kryzysy oraz konflikty pomiędzy zamieszkującymi je  społecznościami a systemem kształtowanym w imię zasad wolnego rynku. Ta nowa sytuacja, połączona z kryzysem ekologicznym oraz coraz silniejszym zjawiskiem masowych migracji stawia przed architektami obecnie zupełnie nowe, nieznane wcześniej, a przynajmniej nie występujące w dzisiejszej skali wyzwania.

Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z miesięcznikiem „Architektura‑murator” włączyło się w program weneckiego biennale, organizując warsztaty studenckie, których celem będzie refleksja nad najważniejszymi interwencjami i projektami architektonicznymi, które zmieniły krajobraz społeczny i architektoniczny miast w ostatnich latach. Celem warsztatów była zarówno diagnoza sytuacji w Polsce, jak i pytanie do kuratorów pawilonów narodowych o sytuację w ich krajach, kontynentach, kręgach kulturowych. Zebrany materiał stanowił temat debaty towarzyszącej pokazowi w Pawilonie Polskim.


UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓWWarsztaty studenckie w ramach 15. Biennale Architektury w Wenecji

Udane przedsięwzięcia to warsztaty studenckie organizowane przez miesięcznik „Architektura-murator” oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, które odbyły się w dniach 12-17 września 2016r., podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji.

„Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą na XV Międzynarodową Wystawę Architektury, zobaczyli udane przedsięwzięcia, o których warto opowiedzieć, i wyjątkowe przypadki, którymi warto się podzielić (…)” twierdzi Alejandro Aravena, dyrektor XV Biennale Architektury w Wenecji. Przewodniczący Biennale Paolo Baratta dodaje: „pora na Biennale, które będzie poświęcone zgłębieniu granic realizacji ukazujących witalność architektury” i podkreśla rolę najmłodszego pokolenia architektów oraz szeroki udział studentów architektury.

Idąc za tą myślą redakcja miesięcznika „Architektury-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zorganizowała wyjątkowe warsztaty studenckie. Polegały one na przeprowadzeniu ankiety  we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów. Główne pytania to między innymi: 

  1. Co się wydarzyło w Pana kraju w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie wydarzenie, nurt,  budowa w  Pana kraju można uznać za przykład Udanego Przedsięwzięcia?
  2. Jakie wyzwania w architekturze stoją przed Pana krajem w następnych latach?

Odpowiedzi posłużyły wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w trakcie konferencji w Krakowie.

Dzięki warsztatom polscy studenci zyskali unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobyli szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokazała się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.

W dniach 17–18 czerwca odbyło się drugie posiedzenie jury. Ewa P. Porębska, dr arch Agata Twardoch, arch. Maciej Siuda, dr arch. Michał Wiśniewski i arch. Beata Tylec wybrali 15 studentów, którzy wzięli udział w warszatatach Udane Przedsięwzięcia.

LISTA UCZESTNIKÓW:
Jakub Andrzejewski (Politechnika Warszawska)
Magdalena Brzuska (Politechnika Śląska)
Przemysław Chimczak (Politechnika Warszawska)
Agnieszka Chromiec (Politechnika Gdańska)
Anna Gajowiec (Politechnika Śląska)
Bartosz Girek (Politechnika Krakowska)
Magda Koźluk (Politechnika Warszawska)
Grzegorz Krzemień (Politechnika Świętokrzyska)
Wojciech Motyka (Politechnika Wrocławska)
Dagmara Pasińska (Politechnika Łódzka)
Natalia Piesik (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Agata Skórka (Politechnika Poznańska)
Filip Strzelecki (Politechnika Warszawska)
Karolina Tatar (Politechnika Krakowska)
Michał Wasielewski (Politechnika Wrocławska)

Informacje o wydarzeniu
Temat: UDANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: RAPORT POLSKICH STUDENTÓW
Forma: warsztaty studenckie zakończone publiczną dyskusją
Termin: 12.09.2016-17.09.2016
Organizatorzy: miesięcznik „Architektura-murator”, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 

Więcej informacji na temat warsztatów

Informacje o zgłoszeniach

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka