ArtCoMe. Art and Contemporary Me. Artwork as a medium building European identity

ArtCoMe. Art and Contemporary Me. Artwork as a medium building European identity

Jak rozwinęły się i zmieniały poglądy Czechów, Słowaków, Polaków i Węgrów w ciągu ostatnich dziesięciu lat istnienia Austro-Węgier? Jaki kształt przybrały w pierwszych latach istnienia nowopowstałych państw narodowych? Jaką rolę odegrała w tych historycznych wydarzeniach sztuka?

Międzynarodowy projekt ArtCoMe. Art and Contemporary Me. Artwork as a medium building European identity łączy uczniów z czterech miast partnerskich – Ołomuńca, Krakowa, Bratysławy i Peczu – by odpowiedzieć na pytanie, jak dziś młodzi ludzi postrzegają sztukę środkowoeuropejskiej awangardy i budowaną przy jej pomocy tożsamość.

ArtCoMe to projekt edukacyjny oparty na współpracy między uczniami, profesjonalistami, nauczycielami i edukatorami muzealnymi. Został stworzony, by ułatwić nawiązanie międzykulturowego dialogu opartego na wspólnym, europejskim dziedzictwie. Jego celem jest przełamywanie granic między sztuką amatorską i profesjonalną.

Na projekt składają się:
  • międzynarodowy program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli,
  • wystawa Czas przełomu. Awangarda w Europie Środkowej 1908–1928,
  • międzynarodowa konferencja naukowa,
  • publikacja,
  • krajowy program edukacyjny.
Najważniejszym punktem projektu są cztery spotkania młodzieży szkolnej, odbywające się w latach 2018–2020, w ślad za wystawą Czas przełomu. Awangarda w Europie Środkowej 1908–1928 zorganizowanej przez Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, we współpracy z Galerią Miasta Bratysławy, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie i Muzeum Janus Pannonius w Peczu.

Partnerem szkolnym projektu jest VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie.

Więcej informacji nt. projektu:

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka