Znamy stypendystów XIX edycji programu Theasaurus Poloniae

Znamy stypendystów XIX edycji programu Thesaurus Poloniae. Komisja rekrutacyjna rozpatrzyła 40 aplikacji z 16 państw: Białorusi, Brazylii, Czech, Wysp Fidżi, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Rosji, Rumunii, Serbii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy i USA.

Z nadesłanych aplikacji komisja rekrutacyjna wybrała następujących stypendystów:
  • Dr Katarzyna Konczewska, Białoruś, Grodno, badaczka niezależna. Program Senior: projekt dotyczy opracowania muzealiów i archiwaliów z terenów dzisiejszej Białorusi, które znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz przygotowania publikacji poświęconej materialnemu i niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu terenom zachodniej Białorusi.
  • Ass. Prof. Erica Lehrer, Kanada, Montreal, Concordia University. Program Senior: celem projektu jest kwerenda materiałów archiwalnych i przygotowanie monografii poświęconej kulturze pamięci o ofiarach Zagłady. 
  • Dr Henadz Sahanovich, Białoruś, Mińsk, European Humanities University in Vilnius. Program Senior: przedmiotem badań jest rola wyznania oraz języka jako czynników integrujących wspólnotę narodową na obszarach wielokulturowych dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  • Dr Karel Stibral, Czechy, Praga, Uniwersytet Masaryka w Brnie. Program Senior: celem projektu jest analiza porównawcza kulturowego znaczenia czeskich i polskich pasm górskich dla zachowania tożsamości narodowej.
  • Cristian Antim Bobicescu, Rumunia, Bukareszt, Rumuńska Akademia Nauk. Program Junior: celem badań jest przygotowanie opracowania na temat stosunków polsko-litewsko-mołdawskich na przełomie XVI i XVII w.
  • Pavel Veljanoski, Macedonia, Skopje, SS Cyril and Methodius University. Program Junior: projekt dotyczy polskich śladów w architekturze i urbanistyce Skopje ze szczególnym uwzględnieniem wkładu polskich urbanistów w jego odbudowę po trzęsieniu ziemi w 1963 r.

Więcej informacji o programie Thesaurus Poloniae.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka