Zastępca dyrektor generalnej UNESCO z wizytą w MCK

2016-02-24
Eric Falt – zastępca dyrektor generalnej UNESCO – złożył wizytę w Międzynarodowym Centrum Kultury przy okazji Spotkania Europejskiej Sieci Komitetów Narodowych do spraw UNESCO, które odbywa się w MCK.
 
Wydarzenie zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Polski Komitet do spraw UNESCO zgromadziło 60 uczestników z 30 krajów reprezentujących komitety narodowe ds. UNESCO z państw członkowskich Unii Europejskiej i kandydujących, krajów EFTA, a także innych państw europejskich związanych z Unią Europejską traktatami o współpracy. Jego celem jest wymiana doświadczeń, umożliwiająca pogłębienie współpracy komitetów narodowych przy realizacji programów UNESCO w Europie.

Od ćwierć wieku dialogiem międzykulturowym zajmuje się także MCK, tak więc pomiędzy misją Centrum a filozofią działania UNESCO istnieje oczywista synergia. Łączy je także osoba profesora Jacka Purchli, który kieruje MCK od 25 lat, a w lipcu 2015 r. został powołany także na stanowisko Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Polski Komitet do spraw UNESCO posiada status organu doradczego Rady Ministrów. W jego skład wchodzą ministrowie kierujący siedmioma resortów, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności UNESCO oraz osobistości reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Komitet pełni funkcję pomostu zapewniającego łączność z paryską centralą, a równocześnie wykorzystuje UNESCO jako ważną przestrzeń dla realizowania interesów polskiej polityki zagranicznej.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka