Zapraszamy na styczniowe Kolokwium krakowskie

2019-01-29, godz. 18:00
29 stycznia (wtorek), o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus, na debatę pt. 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej. Wezmą w niej udział prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, dr hab. Maciej Górny oraz dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski – autorzy wydanej przez MCK książki poświęconej historii święta niepodległości. Rozmowę poprowadzi prof. Jacek Purchla.

Dyskusja obędzie się w ramach cyklu debat organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pod nazwą Krakowskie kolokwium w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35) w sali audytoryjnej Kupferhaus. Wstęp wolny.

Dla zdecydowanej większości społeczeństwa rodzącej się II Rzeczypospolitej nie ulegało wątpliwości, że odzyskanie niepodległości wymaga szczególnego upamiętnienia i świętowania. Problem w tym, że nawet rzecz tak elementarna, jak ustalenie daty symbolizującej to wydarzenie, okazała się trudna i praktycznie przez całe dwudziestolecie międzywojenne toczył się spór o to, kiedy i jak należałoby fakt ten świętować.

Tematem książki 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej jest historia święta niepodległości w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej. Perspektywa obejmująca cały region pozwala umieścić polskie spory w szerokim kontinuum bojów o pamięć. Mieszczą się w nim nie tylko konkurencyjne i potencjalne miejsca pamięci (pielęgnowane przez różne ugrupowania polityczne, mniejszości narodowe i zmarginalizowane grupy społeczne), lecz także procesy wyparcia i odrzucenia skutków Wielkiej Wojny w krajach, które ją przegrały. Autorzy doprowadzają tę opowieść aż do dnia dzisiejszego, kiedy spór o prawo własności do symboli narodowych wydaje się równie gorący jak przed kilkudziesięciu laty.

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej – profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny Polskich Dokumentów Dyplomatycznych, wydawanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Przewodniczący Rad Naukowych Imre Kertész Kolleg w Jenie i Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Autor i redaktor wielu książek. Ostatnio opublikował wraz z Maciejem Górnym Nasza wojna, t. I: Imperia 1912–1916, t. II: Narody, 1917–1923, Warszawa 2014 oraz zredagował Prasa obcojęzyczna o Polsce, listopad 1918 – luty 1919 r., Warszawa 2018.

Dr hab. Maciej Górny – profesor w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego tamże, interesuje się dziejami Europy Środkowo‑Wschodniej w XIX i XX w. oraz historią nauki. Pisał o historiografii marksistowsko‑leninowskiej, zaangażowaniu ludzi nauki w politykę: Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912–1923), Warszawa 2014 i Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy, Warszawa 2017; książki te przetłumaczono na kilka języków. Wraz z Włodzimierzem Borodziejem opublikował historię „długiej” I wojny (Nasza wojna, t. I: Imperia, 1912–1916; t. II: Narody, 1917–1923, Warszawa 2014, 2018). Redaktor naczelny „Acta Poloniae Historica”.

Dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski – profesor w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie, wykłada też w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W pracy naukowej od wielu lat zajmuje się historią myśli społecznej oraz badaniami pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego. Opublikował liczne artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych oraz książki: Społeczne ramy tradycji (1992), Przeszłość jako przedmiot przekazu (współautor, 2006), Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji (2008), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (współautor, 2010) oraz Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej (2018).

Więcej informacji: www.mnh.krakow.pl.