Zakończyła się Szkoła Letnia

2011-07-07 - 2011-07-14
W dniach 7-14 lipca odbyła się trzecia już edycja programu Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries. W roku 2009 przedmiotem warsztatów były obiekty z polskiej Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, w roku 2010 obiekty z Listy w Czechach. Tym razem były to obiekty z Listy słowackiej. Programowi, który odbywał się w Krakowie oraz na Słowacji patronowali Ministrowie Kultury Państw Grupy Wyszegradzkiej.


W programie, realizowanym w formie wykładów, seminariów i objazdów studyjnych, wzięli udział pracownicy służb ochrony zabytków oraz osoby zaangażowane w procesy ochrony dziedzictwa kulturowego reperzentujący cztery kraje Grupy V4, a także przedstawiciele Hiszpanii i Serbii. Celem programu było nie tylko zapoznanie uczestników z obiektami z Listy UNESCO, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania tymi miejscami. Kadrę dydaktyczną stanowili specjaliści z krajów V4 wskazani przez stałą grupę robocza ds. dziedzictwa kulturowego reprezentujcą Ministerów Kultury Państw Grupy Wyszegradzkiej, której prace od 2006 r. prowadzi MCK.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka