Węgierska przeszłość Krakowa

2013-11-27
Poza historycznymi granicami dawnego Królestwa Węgierskiego – może z wyjątkiem Wiednia – nie ma miasta, które posiadałoby tyle węgierskich pamiątek co Kraków. Stołeczne Królewskie Miasto z Węgrami łączą nie tylko związki dynastyczne czy wybitne osobowości historyczne, lecz także rzemieślnicy, kupcy, artyści, poeci, dygnitarze kościelni, zakonnicy, żołnierze oraz mieszczanie i szlachta z obu stron – krakowianie przez dłuższy czas przebywający w kraju korony św. Stefana i Węgrzy, żyjący pod Wawelem.

Między Krakowem a Węgrami kwitły, często burzliwe, kontakty polityczno-społeczne (np. węgierska pomoc zbrojna udzielona Władysławowi Łokietkowi, czy okupacja Krakowa przez wojska Jerzego II Rakoczego w 1657 roku), rozwijał się handel – nie tylko „węgrzynem”, lecz również solą, miedzią i ołowiem, a w średnich wiekach – końmi. Równie żywe były krakowsko-węgierskie związki kościelne – począwszy od wspólnego kultu węgierskich i polskich świętych (Stanisława, Władysława, Kingi itd.), po kontakty klasztorne (paulini, bernardyni, jezuici).

W życiu naukowym i kulturalnym Węgier, szczególnie w dobie średniowiecza i odrodzenia, Kraków odegrał ważną rolę, do czego przyczynił się Uniwersytet Jagielloński i drukarstwo krakowskie. W XIX w. kontakty z Węgrami nawiązały Polska Akademia Umiejętności oraz Akademia Sztuk Pięknych, a w XX w. Politechnika Krakowska.

Szczególnie interesujący dla publiczności krakowskiej może okazać się szereg mało znanych opisów miasta Krakowa pióra węgierskich podróżników XIX i XX w.

Áron Petneki – absolwent Uniwersytetu im. Loranda Eötwösa w Budapeszcie (filologia węgierska i historia) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (historia), ukończył także studia kompozytorskie w Konserwatorium im. Béli Bartóka. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badacz kultury, historii, sztuki i muzyki Węgier. Autor 80 publikacji naukowych, licznych artykułów popularno‑naukowych oraz recenzji. W ramach programu stypendialnego Thesaurus Poloniae przygotowuje nową, rozszerzoną monografię poświęconą krakowskim
„hungarykom”.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka