Wernisaż wystawy Czas przełomu w Ołomuńcu

2018-09-15

Agata Wąsowska-Pawlik – dyrektor MCK, Łukasz Galusek – zastępca dyrektora MCK ds. programowych, Anna Śliwa – kierownik Ośrodka Wystaw MCK oraz dr Monika Rydiger – kuratorka, a także przedstawiciele Rządu RP na czele z Barbarą Ćwiorą – Ambasadorem RP w Republice Czeskiej wzięli udział w otwarciu wystawy Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928.

Ekspozycja jest zwieńczeniem kilkuletniej współpracy czterech instytucji: MCK – laureata nagrody Wyszehradzkiej w 2006 roku; Muzeum Sztuki w Ołomuńcu (Republika Czeska) – laureata nagrody Wyszehradzkiej w 2017 roku; Galerii Miasta Bratysławy (Słowacja) i Muzeum Janusa Pannoniusa w Peczu (Węgry). Bezpośrednio po ołomunieckim pokazie, od 5 marca do 9 czerwca 2019 roku wystawa będzie prezentowana w Galerii MCK, a następnie w Bratysławie i Peczu.

Celem tego międzynarodowego projektu wystawienniczego jest pokazanie przemian, jakie zaszły w sztuce środkowoeuropejskiej pod wpływem zmian geopolitycznych i światopoglądowych, będących efektem traumy I wojny światowej i rozpadu Austro-Węgier. Ekspozycja przybliża twórczość polskich, czeskich, słowackich, węgierskich, rumuńskich, austriackich, niemieckich awangardowych artystów oraz akcentuje znaczące wątki i artystyczne koncepcje, a także punkty styczne oraz różnice, jakie ujawniła w tym czasie sztuka młodych państw Środkowej Europy.

Wystawa Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 19081928 to już czwarte przedsięwzięcie kulturalne MCK przygotowane we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Współpraca z tą instytucją datuje się od 2001 roku, kiedy w Galerii MCK można było obejrzeć ekspozycję Między tradycją a eksperymentem. Sztuka czeska 1939–1989 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. W latach następnych zaprezentowane zostały: Dom miłośnika sztuki. Kultura artystyczna Czech i Moraw 18701930 (2010) oraz Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 18801914 (2014).

Projekt Czas przełomu… uzyskał dotację z programu UE Kreatywna Europa, która przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów przygotowania i druku monumentalnej, bogato ilustrowanej publikacji w językach angielskim i czeskim zawierającej teksty wybitnych naukowców, znawców tematu oraz na przygotowanie i realizację dwuletniego programu edukacyjnego dla uczniów szkół licealnych i ich nauczycieli. Projekt zakończy się w 2020 roku.

Przedsięwzięcie jest również współfinansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka