Spotkanie z Iwoną Boruszkowską i Urszulą Pieczek

2018-03-23, godz. 18:00
Obecność w Krakowie społeczności ukraińskiej sięga jeszcze czasów średniowiecznych. Miasto przez wieki gromadziło ukraińskich intelektualistów, działaczy narodowych i artystów. Do dziś pod Wawelem możemy odnaleźć wiele śladów ich działalności. 23 marca (piątek), o godz. 18.00 opowiedzą o nich Iwona Boruszkowska i Urszula Pieczek.

Wydarzenie towarzyszy wystawie Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm, którą w Galerii MCK można oglądać jeszcze do 8 kwietnia.

W Krakowie w 1483 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich drukarnia pism cyrylicznych założona przez Szwajpolta Fiola. W mieście rozwijał się ukraiński ruch feministyczny, którego główną teoretyczką była Miłena Rudnyćka. W kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu znajdują się freski wykonane przez malarzy ruskich ze szkoły pskowskiej. Przy ulicy Wiślnej mieści się cerkiew pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – świątynia przekazana grekokatolikom w 1808 roku po kasacie przez Austriaków zakonu Norbertanek. Innym ważnym punktem na mapie ukraińskiego Krakowa do niedawna była znajdująca się przy ulicy Kanoniczej 15 Fundacja Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej z zaprojektowaną i stworzoną przez Jerzego Nowosielskiego kaplicą Świętych Borysa i Gleba z oryginalnymi ikonami artysty.

Te ukraińskie mikrohistorie należy upamiętniać, ponieważ właśnie one są nośnikami mitologicznego i wielokulturowego charakteru Krakowa. Gród nad Wisłą jest dla wielu Ukraińców i Ukrainek symbolicznym palimpsestem i mitologiczną przestrzenią. To uniwersum znaczeń, które pozwala im poczuć się dziś w Krakowie „jak w domu". 

Iwona Boruszkowska, Urszula Pieczek

Iwona Boruszkowska - doktor literaturoznawstwa, asystentka w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka książki Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice (Kraków 2016).

Urszula Pieczek - redaktorka miesięcznika „Znak”, specjalistka d.s. promocji Cricoteki, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka