Zakończyło się Forum Młodych towarzyszące 41. sesji UNESCO

2017-07-03
Zakończyło się World Heritage Young Professionals Forum. Memory: Lost and Recovered Heritage

Przez 10 dni 32 młodych ludzi z 32 krajów zwiedzało Warszawę i Kraków, zapoznając się na ich przykładzie z unikalnym polskim doświadczeniem w rekonstrukcji zniszczonych zabytków oraz tematyką dziedzictwa utraconego i przywróconego.

Forum zakończyła prezentacja Deklaracji zaprezentowanej 3 lipca delegatom 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Deklaracja jest specjalnym przesłaniem dotyczącym problemu niszczenia miast, apelem, by UNESCO jako organizacja stojąca na straży przestrzegania Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa wzięła pod uwagę możliwość promowania zintegrowanego podejścia, łączącego dobre przygotowanie i długotrwałe działania, do ochrony i rekonstrukcji materialnego i niematerialnego dziedzictwa, kultury i natury. Za szczególnie ważne uznali także wspieranie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i miejscowej ludności w dyskusję i wdrażanie Konwencji z 1972 roku, a szczególnie włączanie w te działania Młodzieży. 

W trakcie pobytu w Polsce uczestnicy Forum odwiedzili w stolicy Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Podczas warsztatów omawiali kwestie destrukcji miast, głównie w wyniku konfliktów zbrojnych, a także problemy ich odbudowy oraz granic rekonstrukcji.

W Krakowie dyskutowali o współczesnych zagrożeniach dla miast historycznych, takich jak masowa turystyka, suburbanizacja, gentryfikacja czy niekontrolowana rozbudowa miast. Uczestnicy Forum zwiedzili Kraków w obrębie jego wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto i Kazimierz). Byli także w Tyńcu (przykład zniszczonego dziedzictwa, które, dzięki umiejętnie przeprowadzonej rekonstrukcji, zachowało swoją tożsamość i funkcję), Kopalni Soli w Wieliczce (przykład wyzwań związanych z masową turystyką) oraz w Ojcowskim Parku Narodowym (przykład ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego w Polsce). W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy prezentowali również kwestie związane z tematyką forum na przykładach z własnych krajów.

Zobacz więcej

Tegoroczne Forum Młodych zostało przygotowywane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka