Trwa nabór do Szkoły Letniej MCK

2011-05-15
Management  of UNESCO  World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries
Szkolenie dla kadr instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego
7–14 lipca 2011


Od początku swojego istnienia Międzynarodowe Centrum Kultury aktywnie działa na rzecz współpracy wyszegradzkiej. We wrześniu 2006 roku, podczas spotkania w Krakowie,  Ministrowie Kultury Państw Grupy Wyszegradzkiej podjęli decyzję o powołaniu stałej grupy ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego; w ślad za tą decyzją MCK zostało koordynatorem współpracy Państw Grupy Wyszegradzkiej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i realizatorem programów edukacyjnych poświęconych ochronie i zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach V4. 

Adresatami programu Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites  in Visegrad Countries są pracownicy służb ochrony zabytków oraz osoby zaangażowane w procesy ochrony dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach V4. Celem programu jest zapoznanie uczestników zarówno z obiektami z Listy UNESCO w poszczególnych krajach V4, jak i wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania tymi miejscami. Program odbywa się pod patronatem Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszegradzkiej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka