Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ERDK 2018

2017-11-22
Przypominamy, że 22 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie dla międzynarodowych projektów, które wpisują się w założenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK 2018).

Konkurs grantowy, realizowany w ramach programu Kreatywna Europa, oferuje dofinansowanie projektom, które wspierają realizację następujących celów ERDK 2018:
  • zachęcanie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniania go jako wspólnego dobra
  • poszerzanie wiedzy na temat wspólnej historii i wspólnych wartości
  • wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej
  • promowanie dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej działalności artystycznej i innowacji oraz wzmacnianie interakcji między sektorem dziedzictwa kulturowego a innymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi.
W każdy projekt muszą być zaangażowane co najmniej trzy instytucje/organizacje z trzech różnych krajów uczestniczących w podprogramie Kultura w ramach programu Kreatywna Europa. Mogą się one ubiegać o dofinansowanie do 200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu. Maksymalny czas trwania projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym. Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Dokładny termin składania wniosków mija w środę 22 listopada o 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka