Sztuka i architektura wobec natury

2012-03-22
22 marca, 18.00
Sztuka i architektura wobec przestrzeni natury
Wykład dr Moniki Rydiger
Współczesna architektura norweska ujawnia niezwykle głęboką świadomość natury co zapewne wynika  z tradycji budownictwa tego regionu jaki i specyficznego kontekstu geograficzno –przyrodniczego. Ale tak spektakularne i  wybitne dzieła tworzone przez Sverre Fehna, pracownie Snøhetta, Jensen&Skodvin czy też Helen&Hard należy również rozpatrywać w szerszym kontekście zmian jakie dokonały się w sztuce współczesnej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pod koniec lat 60. XX wieku w sztuce dokonał się wyraźny zwrot ku naturze. Obszarem nowych działań artystycznych, ich kontekstem i tworzywem  stał się krajobraz naturalny. Takie naturalne procesy jak erozja, czynniki atmosferyczne – deszcz, śnieg, słońce – zostały przez artystów zaliczone do czynności warsztatowych. Pierwsze dzieła land artu, tworzone w opozycji do prac celebrujących technikę i maszynę, nie były tylko propozycją nowego trendu ale stały się wyrazem  rodzącej się nowej świadomości roli natury w sztuce. Artysta  miał widzieć w naturze partnera i traktować ją podmiotowo. Ta nowa świadomość natury  miała fundamentalne znaczenie dla wypracowania nowych formuł i poszukiwań tak w sztuce jak i w architekturze. Rozwijane w odniesieniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju i ekologii przynoszą zaskakujące i spektakularne efekty.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka