Szkoła letnia - trwa nabór zgłoszeń

2015-05-04 - 2015-05-31
W dniach 13–19 lipca 2015 odbędzie się kolejna edycja międzynarodowego kursu letniego adresowanego do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Dotychczas odbyło się 6 edycji poświęconych problematyce zarządzania wspomnianymi obszarami w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji oraz na Węgrzech.

Koszty uczestnictwa w programie pokrywa organizator.

Zobacz więcej

Kurs jest realizowany przez MCK w ramach współpracy Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Stałymi partnerami projektu są Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej oraz Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka