11. edycja studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa

2016-05-16 - 2016-09-20
Trwa rekrutacja na 11. edycję Akademii Dziedzictwa. Te multidyscyplinarne studia podyplomowe skierowane są do pracowników instytucji kultury, operatorów turystycznych, służb ochrony zabytków, nauczycieli, muzealników, a także właścicieli obiektów zabytkowych i inwestorów. Osobom o humanistycznym profilu wykształcenia AD daje okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom daje możliwość poznania zasobu naszego dziedzictwa.

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:
  • Kultura i dziedzictwo;
  • Prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem;
  • Przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego;
  • Zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse;
  • Samorząd terytorialny, administracja publiczna, planowanie przestrzenne;
  • Seminaria dyplomowe.
W pierwszym polskim rankingu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze Akademia Dziedzictwa znalazła się na drugim miejscu pośród jedenastu ocenianych programów. Klasyfikacji dokonał w roku 2007 Polski Portal Menedżerów Kultury, uwzględniając takie czynniki jak kadra, program nauczania i cena studiów.

Zajęcia XI edycji będą łączyć wiedzę z zakresu studiów o kulturze z dużą porcją materiały dotyczącego zarządzania, ekonomii i administracji. Wszystkim pracownikom sektora kultury zapewnią one pomoc w skutecznym poruszaniu się w instytucjach kultury, w aplikowaniu o granty, pracownikom służb konserwatorskich zapewnią dodatkową wiedzę nt. rewitalizacji oraz przepisów z zakresu planowania przestrzennego. Wszystkim pomogą w poruszaniu się w świecie międzynarodowych uwarunkowań ochrony i promocji dziedzictwa. 

Zajęcia odbywają się w siedzibie MCK przy Rynku Głównym w Krakowie.

W ramach studiów oferujemy widok na wieżę ratuszową oraz dodatkowo udział w dwóch wyjazdowych seminariach. W kwietniu 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się dwudniowe semianrium poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury, w lipcuodbędzie się pięciodniowe semianrium poświęcone zarządzaniu obiektami dziedzictwa kulturowego, które eksplorować będzie teren województwa dolnośląskiego.


Dowiedz się więcej

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka