Spotkanie z Mirą Marcinów i Katarzyną Szalewską

2018-06-21, godz. 18:00
Co sprawia, że miasta silnie prowokują do melancholii? Jak literatura oddaje te doświadczenia, a przede wszystkim dlaczego w odczuwaniu smutku Polak i Turek są sobie braćmi? Na te pytanie spróbują odpowiedzieć Mira Marcinów oraz Katarzyna Szalewska. Spotkanie poprowadzi Bartosz Sadulski.

„Polska melancholia przypomina rozsławiony przez Orhana Pamuka hüzün – specyficzny rodzaj smutku właściwy dla tureckiej kultury. Jest to nostalgia za rzeczywistością, która się nie zrealizowała, za dawną świetnością, która przeminęła i przepadła w odmętach przeszłości” twierdzi Mira Marcinów, autorki Historii polskiego szaleństwa.

Katarzyna Szalewska dodaje, że hüzün to melancholia starzejącego się miasta, zamieszkiwanego przez ustawicznie i po cichu smutnych ludzi, których stan koresponduje z nastrojem Stambułu. W krajach, które doświadczyły upadku dawnej, nawet idealizowanej, świetności, gdzie ludzie pielęgnują o niej wspomnienia, mierzenie się z krytyką własnego dziedzictwa i przeszłości jest bardzo trudne.

Mira Marcinów – doktor psychologii i filozofka. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowczyni w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ i na kierunku Clinical Psychology na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Autorka książki „Na krawędzi wolności. Szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego” oraz trzytomowej „Historii polskiego szaleństwa”, której tom pierwszy, poświęcony melancholii, ukazał się w tym roku. Zajmuje się głównie historią i filozofią psychiatrii oraz teorią szaleństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa.

Katarzyna Szalewska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka monografii „Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim” oraz książki „Urbanalia - miasto i jego teksty”, współredaktorka książek naukowych, autorka licznych artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami spacjalnymi oraz związkami między literaturą i historią.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka