Sport, państwo i nowoczesność. Architektura międzywojennego Krakowa – spacer miejski

2018-09-29, godz. 11:00
Entuzjazmowi lat po I wojnie światowej i radości z odzyskanej wolności towarzyszył ożywiony ruch budowlany. Nowa architektura miała stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby i infrastrukturalne braki oraz kształtować określone postawy i wyznaczać ramy codziennego życia obywateli. Gmachy użyteczności publicznej – urzędy, szkoły, szpitale, obiekty sportowe stanowić miały widomy znak modernizacyjnych wysiłków nowych państw.

W architekturze Krakowa procesy te znalazły swoje odzwierciedlenie na przykład w rozbudowie zachodniej części miasta. Wśród powstałych tam realizacji swoje miejsce nieprzypadkowo znalazły inwestycje rekreacyjno-sportowe. Zdrowie, sport, wypoczynek były bowiem elementem polityki społecznej państwa zmierzającej do poprawy fizycznej kondycji obywateli, jak też skutecznym narzędziem wychowania patriotycznego. Równocześnie idea zdrowego i wysportowanego ciała była częścią zmian społeczno-obyczajowych zachodzących w międzywojennej Europie.

Spacer śladami wybranych przykładów architektury rekreacyjno-sportowej pokazywać będzie jak te procesy, z których część miała jeszcze przedwojenny rodowód, znalazły swoje odzwierciedlenie w substancji budowlanej miasta.

Trasa: Gmach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Józefa Piłsudskiego, Miejski Dom Wycieczkowy, Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Wandy, Miejski Stadion Sportowy.

Zbiórka: Gmach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul. Piłsudskiego 27.

Prowadzenie: Natalia Żak.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka