Spacer miejski – Galicyjski pierścień Krakowa

2017-08-19, godz. 11:00
19 sierpnia (sobota), godz. 11:00Spacer miejski – Galicyjski pierścień Krakowa
Program spaceru miejskiego opracowany został tak, aby stał się znakomitą przygodą prowokującą do poznania galicyjskich zaułków, gmachów, pomników, tablic czy krakowskich kawiarni. Podążając wraz z mapą uczestnicy wykonają zadania w siedmiu punktach zlokalizowanych w obrębie Plant. Ćwiczenia są zróżnicowane – niektóre wymagają skorzystania z wiedzy i umiejętności pozyskiwania informacji inne, pozwolą na wykazanie się talentem plastycznym, sprawnością lub sprytem.

Galicja to określenie ziem zaboru austriackiego. Nazwa kraju koronnego istniejącego w latach 1772-1918 jako Królestwo Galicji i Lodomerii. Ziemie wchodzące w skład dawnej Rzeczypospolitej na jej południowo-wschodnich rubieżach, obecnie znajdujące się na terenie Polski i Ukrainy. Galicyjskie wątki dają się silnie zauważyć w historii XIX wiecznego Krakowa – ekonomia, architektura, sztuka, literatura i nauka to obszary, które rozwijały się prężnie dzięki osobom wywodzącym się z obszaru zaboru austro-węgierskiego. Wymiana myśli między intelektualistami tamtych czasów, czerpanie inspiracji z  nurtów artystycznych i kierunków architektonicznych obecnych w Wiedniu oraz doświadczenie wielokulturowego dziedzictwa mieszkańców Galicji sprzyjało rozkwitowi miast. Obok stolicy Galicji, Lwowa, Kraków rozwijał się równie dynamicznie, przybierając rys nowoczesnej metropolii. Najlepiej mówią nam o tym świadkowie tamtych czasów – architektura wokół zielonego pierścienia okalającego Stare Miasto – Plant.

Czas trwania ok. 2 godzin. Wstęp wolny 
Początek: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
 
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka