Seminarium Photobook Blok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych (1900–2018)

W ciągu ostatnich lat rośnie popularność książek fotograficznych wśród muzeów publicznych, wydawców, kolekcjonerów i artystów. Fenomen ten fragmentarycznie jednak dotarł do Europy Środkowej i do Polski. Książki autorów z regionu są nagradzane i cenione od dawna – głównie jednak przez instytucje i osoby z Zachodu oraz – okazjonalnie – z Rosji. Jak do tej pory nie powstała jednak żadna publikacja ani wystawa podsumowująca zjawisko od strony historycznej i badająca stan współczesny kultury photobooków.

W dniach 12-13 marca 2018 roku w MCK odbyło się seminarium pt. Photobook Blok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych (1900–2018). To pierwsze tak duże spotkanie badaczy książek fotograficznych z Europy Środkowej. W wydarzeniu wzięli udział zarówno historycy fotografii, jak i artyści zajmujący się problematyką photobooków.

Celem spotkania było zaprezentowanie obecnego stanu badań, wyłonienie zbioru reprezentatywnych publikacji i dyskusja nad specyfiką fenomenu książek fotograficznych w regionie Europy Środkowej. Wieńczące seminarium refleksje staną się punktem wyjścia do przygotowywanej przez MCK na 2019 rok wystawy i publikacji.

W seminarium wzięli udział Vladimír Birgus (Czechy), Peter Puklus (Węgry), Bohunka Koklesová (Słowacja), Tomáš Pospěch (Czechy), Wojciech Wilczyk (Polska), Adriana Dumitran (Rumunia), Agnė Narušytė (Litwa), Arnis Balčus (Łotwa), Eve Kiiler (Estonia). Kuratorami projektu są: Łukasz Gorczyca, Adam Mazur oraz Natalia Żak (Międzynarodowe Centrum Kultury).

Seminarium jest częścią dwuletniego programu badawczego, którego założeniem jest zebranie wiedzy rozproszonej wśród badaczy i artystów z naszej części Europy. Projekt będzie analizować podobieństwa i różnice, podejmując problem tego, w jaki sposób publikacje fotograficzne odzwierciedlały proces kształtowania się nowej tożsamości społeczeństw i młodych państw Europy Środkowej, wpływając na ich wizerunek, ideologię, marzenia o modernizacji i przyszłości.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

   


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka