Seminarium dla nauczycieli Lokalnie czy globalnie – Europa Środkowa w programie nauczania

2016-10-05, godz. 14:00
5 października (środa), godz. 14:00
Seminarium dla nauczycieli Lokalnie czy globalnie – Europa Środkowa  w programie nauczania

Zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli akademickich na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy potencjał edukacyjny wystaw i projektów MCK dotyczących dziedzictwa Europy Środkowej. Uczestnicy seminarium wezmą udział w oprowadzaniu po wystawie Koszycka moderna, a także poznają kulisy projektu Polski Petersburg - internetowej encyklopedii. Dla zarejestrowanych uczestników seminarium przewidujemy poczęstunek oraz upominki edukacyjne.

program seminarium:
godz. 14.00 
Powitanie uczestników przez Dyrekcję MCK
godz. 14.15 Spotkanie z kuratorką wystawy Koszycka Moderna, Natalią Żak – oprowadzanie po wystawie
godz. 15.00 Poczęstunek
godz. 15.15 Spotkanie z dr Beatą Nykiel, autorką koncepcji internetowej encyklopedii Polski Petersburg – prezentacja projektu
godz. 15.30 Spotkanie z dr Kingą Gajdą, autorką scenariuszy lekcji „Polski Petersburg” – wykład dotyczący potencjału edukacyjnego dziedzictwa środkowoeurpejskiego
godz. 16.30 Marta Gaj, prezentacja programu edukacyjnego MCK na rok szkolny 2016/2017
godz. 17.00 Zakończenie seminarium

Wstęp wolny

Informacje i rejestracja: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42 860

WYSTAWA: Koszycka moderna
Wystawa w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury po raz kolejny będzie przybliżać sztukę naszych najbliższych sąsiadów, która paradoksalnie, jest mało znana wśród polskiej publiczności. Ekspozycja stanie się próbą zaprezentowania zjawiska określanego jako „koszycki modernizm”, które związane jest ze środowiskiem Koszyc w latach dwudziestych minionego wieku i odnosi się nie tylko do sztuk plastycznych, ale również znalazło swój oddźwięk na polu architektury i teatru. Wystawa będzie nie tylko przybliżać dorobek wybitnych artystycznych osobowości, lecz także stanie się okazją do zaprezentowania szerszego kontekstu zjawiska związanego z fenomenem miejsca i procesami społeczno-kulturowymi epoki.

Encyklopedia Polski Petersburg stawia sobie za cel przybliżenie polskim i rosyjskim odbiorcom losów i dzieł Polaków związanych z Petersburgiem, Piotrogrodem, Leningradem, a wreszcie Sankt Petersburgiem. W szczególności zaś chodzi o przedstawienie wielowątkowej, nierzadko zapomnianej dziś roli, jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym miasta nad Newą (a w szerszej perspektywie także w historycznych granicach Rosji) od końca XVIII wieku po czasy współczesne. Encyklopedia Polski Petersburg ma charakter popularnonaukowy i edukacyjny.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka