Rozmowy o Śląskach - spotkanie na kanwie 25. numeru kwartalnika „Herito” w Bielsku-Białej

2017-03-16, godz. 18:00
16 marca (czwartek) 2017, godz. 18.00
Rozmowy o Śląskach -
spotkanie na kanwie 25. numeru kwartalnika „Herito”

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Zamek Książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze 16

16 marca (czwartek), o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na spotkanie pt. Rozmowy o Śląskach na kanwie najnowszego numeru kwartalnika „Herito”. Wezmą w nim udział prof. Ewa Chojecka oraz prof. Jacek Purchla. Dyskusję poprowadzi Iwona Purzycka – dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Wstęp wolny.

Mimo nazwy, trudno zrównać we wspólnym mianowniku Dolny i Górny Śląsk, Śląski Cieszyński i Opolski. O wielowymiarowości regionu nie zdecydowały wyłącznie trzy kształtujące go kultury: polska, niemiecka i czeska. Ważny wkład wniosły tam dwie wielkie tradycje chrześcijańskie: katolicka i protestancka – pozostające nadal w żywym dialogu. Również tragedie XX wieku odcisnęły na nim swoje piętno, czyniąc dla wielu Śląsk ziemią wygnania, dopiero z upływem lat stopniowo oswajaną. Niejednorodność Śląska jest faktem także dlatego, że region pozostaje podzielony między dwa kraje: Polskę i Republikę Czeską. Choć cieszyńskie mosty na Olzie już nie odgradzają, są otwarte.

Prof. dr hab. Ewa Chojecka – historyczka sztuki, założycielka i kierowniczka Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 1978–2003). Inicjatorka i redaktorka naukowa syntezy Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku (1. wyd. 2004, 2. wyd. 2009).

Prof. dr hab. Jacek Purchla – założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra w Hadze, Comité international d’histoire de l’art (CIHA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label, członek Komitetu Doradczego Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2016 r. wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność” to interdyscyplinarny, polsko-angielski magazyn wydawany od 2010 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Jedyne w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. Każde wydanie skupione jest wokół innej tematyki. Ostatnie numery poświęcone były m.in. środkowoeuropejskiemu dizajnowi, miastu jako dziełu sztuki, mitowi Galicji, socmodernizmowi w architekturze, narodom i stereotypom. Pogłębiona refleksja, wysoka wartość merytoryczna, uznani autorzy oraz znakomita szata graficzna, przesądzają o wyjątkowości periodyku.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka