Raport Cultural Heritage Counts for Europe zaprezentowany UNESCO

2015-06-30
W Bonn trwa 39. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO (28 czerwca - 8 lipca 2015), podczas której Prof. Jacek Purchla, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, wspólnie ze Snešką Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalną Europa Nostra, zaprezentował raport Cultural Heritage Counts for Europe Irinie Bokovej, dyrektor generalnej UNESCO.

Raport omawia znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, a także jego rolę w rozwoju kultury i ochronie środowiska naturalnego. W rekomendacjach podkreślona została konieczność przeprowadzania regularnych badań wpływu dziedzictwa na różne sfery życia. Takie badania w sposób jasny pokazują, że w dziedzictwo warto inwestować, ponieważ taka inwestycja przekłada się np. na rozwój kapitału społecznego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Cultural Heritage Counts for Europe to trwający dwa lata europejski projekt, w którym zespół MCK wspólnie z zespołem z Uniwersytetu z Leuven realizował pracę badawczą.

Czytaj więcej


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka