Przedłużamy nabór do VII edycji programu

2012-04-15 - 2012-06-15
Informujemy, że nabór do kolejnej edycji programu stypendialmego Thesaurus Poloniae został przedłużony do 15 czerwca.
Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej.
Nabór rozpoczął się 15 kwietnia i zakończy się 15 czerwca, a stypendyści wyłonieni w trakcie tego naboru rozpoczną swój trzymiesięczny program w Krakowie 1 września i zakończą 30 listopada. Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Kultury, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeprowadzi ocenę nadesłanych aplikacji niedługo po zakończeniu rekrutacji. Organizatorzy programu powiadomią kandydatów o wynikach do końca czerwca.

Więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka