Program stypendialny: Thesaurus Poloniae

2014-11-20 - 2015-01-18
20 listopada 2014 – 18 stycznia 2015
Thesaurus Poloniae
Trwa nabór do XII edycji

MCK rozpoczęło nabór do XII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Thesaurus Poloniae.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą projekty badawcze wpisujące się w priorytety Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej. W roku 2015 będą to:
  • Demokracja lokalna, rozwój samorządu lokalnego i regionalnego, międzynarodowa współpraca samorządowa;
  • Przemiany polityczne i ekonomiczne po roku 1989 (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej);
  • Społeczeństwo obywatelskie, ochrona praw człowieka;
  • Stosunki dobrosąsiedzkie, pojednanie i współpraca narodów w oparciu o pamięć historyczna (w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej);
  • Tradycje teatralne, teatr awangardowy. Teatr jako katalizator przemian demokratycznych i społecznych.


Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez MCK. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp.

Szczegółowe informacje nt. programu można znaleźć tutaj.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka