Wyniki konkursu stypendialnego XIII edycji Thesaurus Poloniae

2015-07-06 - 2015-11-09
Konkurs stypendialny XIII edycji programu Thesaurus Poloniae został zakończony. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła 42 aplikacje, spośród których 23 dotyczyło Programu Senior (osoby posiadające stopień doktora lub tytuł profesora), a 19 dotyczyło Programu Junior (doktoranci oraz młodsi pracownicy instytucji naukowych).

Projekty biorące udział w konkursie zostały nadesłane z 18 państw, w tym z: Armenii (2), Austrii (2), Białorusi (2), Bułgarii (1), Gruzji (1), Hiszpanii (1), Irlandii (1), Kanady (3), Kazachstanu (1), Litwy (1), Meksyku (1), Mołdawii (1), Niemiec (1), Rosji (1), Rumunii (1), Ukrainy (19), USA (1), Uzbekistanu (1).


Z nadesłanych aplikacji Komisja Rekrutacyjna wybrała następujących stypendystów:
  • Daria Cherkaska (Ukraina), Centrum Ochrony i Konserwacji Zabytków Historii i Kultury, Kijów: Program Junior: studia porównawcze nad systemem ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce i na Ukrainie.

  • Prof. Zuelika Martinez (Meksyk), University of Mexico, Mexico City:  Program Senior: projekt poświęcony myśli filozoficznej w teatrze Tadeusza Kantora.

  • Dr hab. Ihor Skoczylas (Ukraina), Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Kijów: Program Senior: projekt na temat wpływu kultury i dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów na współczesny rozwój tożsamości narodowych Ukraińców i Białorusinów.

  • Dr Gediminas Lesmaitis (Litwa), badacz niezależny, Wilno: Program Senior: projekt poświęcony badaniom nad listami i dokumentami związanymi z Zygmuntem Augustem.

  • Dr Stsiapan Stureika (Białoruś), European Humanities University, Wilno: Program Senior: projekt poświęcony przygotowaniu publikacji nt. wpływu antropologii kulturowej na badania nad dziedzictwem architektonicznym.

  • Prof. Violeta Tipa (Mołdawia), Academy of Sciences, Kiszyniów: Program Senior: projekt poświęcony przygotowaniu publikacji nt. polskiego filmu animowanego.

  • Steven Mueller (Niemcy), University of Jena, Program Junior: projekt poświęcony badaniom historycznym nt. wpływów systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów na reformy polityczne w Rosji po 1730 r.


Dowiedz się więcej na temat programu

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka