Program stypendialny – nabór przedłużony do 30 czerwca!

2015-05-04 - 2015-06-20
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na 13. edycję programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Thesaurus Poloniae.

Trzymiesięczny program realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla  profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów. Dotychczas odbyło się 12 edycji, w których wzięło udział 69 naukowców z 28 krajów (Armenia, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Syria, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 770 EURO dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 550 EURO dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, wypłacany wraz z pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 330 EURO).  MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki (http://www.mck.krakow.pl/page/informacje-dla-czytelnikow), której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka