Prof. Purchla w Radzie Doradczej ALF

2012-05-30
26 kwietnia 2012, w Brukseli, podczas spotkania Rady Gubernatorów Fundacji im. Anny Lindh dokonano wyboru nowego składu Rady Doradczej ALF na lata 2012–2014. Prof. dr hab. Jacek Purchla, dyrektor MCK, został wybrany na trzyletnią kadencję jako reprezentant Polski.

Rada Doradcza Fundacji im. Anny Lindh to ciało doradcze, na czele którego stoi Prezydent Fundacji (obecnie André Azoulay) i składa się z wybitnych ekspertów w zakresie dialogu międzykulturowego z regionu EuroMedu (9 z państw tzw. Północy oraz 9 z krajów południowego basenu Morza Śródziemnego). Zadaniem Rady jest wspieranie Dyrektora oraz Sekretariatu Fundacji w zakresie programu oraz strategii działań. Członkowie Rady Doradczej wspierają także merytorycznie Radę Gubernatorów oraz sieci narodowe. Wśród priorytetów obecnej kadencji znajdują się wskazanie roli Fundacji im. Anny Lindh w obliczu tzw. „arabskiej wiosny” oraz refleksja nad konsekwencjami kryzysu ekonomicznego na relacje międzykulturowe w Europie.

Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Doradczej ALF odbędzie się w Stambule w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2012, równolegle z pierwszym spotkaniem przygotowawczym Forum Fundacji im. Anny Lindh (Marsylia 2013), w którym uczestniczyć będą 45 młodych ludzi reprezentujących kraje EuroMedu.

Wśród nowych członków Rady, oprócz prof. Jacka Purchli znaleźli się następujący eksperci: Besnik Mustafaj (Albania), Sabria Boukadoum (Algieria), Dejan Jović (Chorwacja), Nevine Simaika Halim (Egipt), Tuomo Melasuo (Finlandia), Caroline Fourest (Francja), Sonja Hegasy (Niemcy), Aliki Moschis-Gauguet (Grecja), Hesna Al Ghaoui (Węgry), Ann Luttrel (Irlandia), Yaarah Bar-On (Izrael), Rowaida Al-Ma'aitah (Jordania), Antoine Nasri Messarra  (Liban), Lamia Radi (Maroko), Rui Nogueira Lopes Aleixo (Portugalia), Mohamed Kamelelddine Gaha (Tunezja), Ayse Sumru Noyan (Turcja).
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka