Prof. Jacek Purchla wybrany na prezesa TMHiZK

2015-04-20
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa - które w listopadzie rozpocznie sto dwudziesty rok swojego istnienia – 20 kwietnia 2015 r. na dorocznym Walnym Zgromadzeniu wybrało nowy zarząd. W miejsce ustępującego z funkcji prezesa prof. Jerzego Wyrozumskiego (który ten urząd sprawował 35 lat) wybrano nowego prezesa - prof. Jacka Purchlę, założyciela i dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury.

Prof. Jacek Purchla dla PAP:

Przez 35 lat pełnienia funkcji prezesa Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Pan Profesor Jerzy Wyrozumski pewną ręką realizował jego misję, która zapisana została w statucie z 1897 roku. Ta misja jest ponadczasowa i tym właśnie tkwi jej fenomen.

Towarzystwo zawsze skupiało i dziś skupia najwybitniejszych badaczy dziejów i sztuki, którzy popularyzują wiedzę, nie tylko o naszym mieście, ale także o kulturze polskiej w szerokim, europejskim kontekście. Za przykład może tu służyć - wydawany od 1898 roku - „Rocznik Krakowski”, który także obecnie jest jednym z najważniejszych polskich wydawnictw humanistycznych.

Wyzwaniem na przyszłość jest nie tylko kontynuacja misji Towarzystwa, która uczyniła go jednym z najważniejszych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego.

Wyzwanie na dziś to nowa narracja o mieście, to edukacja historyczna, a poprzez to nie tylko budowanie silnej tożsamości lokalnej Krakowa, ale także tworzenie kapitału społecznego dla skutecznej ochrony naszego dziedzictwa.

Przed stu laty nasze Towarzystwo podejmowało i finansowało prowadzenie ważnych prac konserwatorskich w Krakowie. Dzisiaj to zadanie jest nadal aktualne, ale forma i narzędzia, jakimi musimy się posłużyć, są już inne.

Dlatego tak ważną rolę przywiązuję do popularyzacji wiedzy o Krakowie, przecież w jego historii i w jego murach przeglądają się dzieje narodu polskiego.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka