W MCK odbył się panel poświęcony pamięci I Rzeczypospolitej

2017-10-13
13 października 2017 r. w godz. 17.00–19.00 w ramach III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w siedzibie MCK odbył się otwarty dla publiczności panel dyskusyjny pt. Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej – wspólna czy skonfliktowana? W moderowanej przez prof. Jacka Purchlę i dr Beatę Nykiel rozmowie udział wzięli: socjolożka dr Nelly Bekus oraz historycy prof. Yaroslav Hrytsak, prof. Alvydas Nikžentaitis, prof. Hienadź Sahanowicz, dr Tomasz Szubert, prof. Robert Traba i prof. Larry Wolff.

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z dziedzictwem i pamięcią o I Rzeczypospolitej, która stanowiła główny temat tegorocznej edycji kongresu (Dawna Rzeczypospolita. Historia – Pamięć – Dziedzictwo). Reprezentujący różne tradycje historiograficzne i odmienne punkty widzenia na dzieje, dziedzictwo i pamięć o Rzeczypospolitej Obojga Narodów badacze odnieśli się m.in. do obrazu Rzeczypospolitej w narodowych historiografiach i jego ewolucji od czasu upadku tejże po czasy współczesne. Uczestnicy spotkania w kontekście dawnej Rzeczypospolitej ustosunkowali się też m.in. do takich kwestii jak zawłaszczanie tradycji, wielokulturowość, czy dyskurs postkolonialny. Szczególnego znaczenie miały wypowiedzi zajmujących się badaniami nad pamięcią prof. Alvydasa Nikžentaitisa i Roberta Traby. Panel cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Frekwencja wyniosła 186 osób.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka