Obrady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w MCK

Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor MCK, otworzyła 11 czerwca obrady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, będącego organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej.

W wygłoszonej prezentacji naświetliła ona uczestnikom obrad działalność Międzynarodowego Centrum Kultury ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką instytucja od 27 lat odgrywa w promocji Polski poza granicami kraju i prowadzonej konsekwentnie dyplomacji kulturalnej. W tym roku specjalne zadania MCK związane są z nadaną mu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcją polskiego koordynatora Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Wśród wielu projektów międzynarodowych realizowanych przez MCK specjalne miejsce zajmuje od początku aktywność na rzecz współpracy wyszehradzkiej. Przypomnijmy, że we wrześniu 2006 roku, podczas spotkania w Krakowie, ministrowie kultury państw Grupy Wyszehradzkiej podjęli decyzję o powołaniu stałej grupy ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego, a MCK zostało koordynatorem współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i realizatorem wielu programów edukacyjnych poświęconych ochronie i zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach V4. W dniach 9–15 lipca 2018 odbędzie się kolejna, dziewiąta już edycja kursu letniego V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries. Jej tematem przewodnim jest tym razem zarządzanie miejscem światowego dziedzictwa UNESCO na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy. W ostatnich latach współpraca Grupy V4 nabrała znaczenia jako wzmocniony głos Europy Środkowej w Unii Europejskiej.

Jednym z ważnych narzędzi wykorzystywanych przez MCK dla promocji Polski na arenie międzynarodowej jest między innymi Thesaurus Poloniae – trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez MCK od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka