Spotkanie promocyjne 29. numeru „Herito”

2018-04-19, godz. 18:00
Im bardziej odzyskujemy pamięć, tym więcej ujawnia się miejsc kłopotliwych i spornych. Najlepszą ilustracją tego procesu pozostają miasta, miejsca pełne pomników władzy, obiektów budzących nostalgię lub niechęć, ale też symboli minionych reżimów. Pomniki są jednak tylko jednym z elementów składowych kłopotliwego, czy też niechcianego dziedzictwa. Czy jako społeczeństwo dojrzeliśmy już, aby o nim rozmawiać i aby z nim żyć?

Razem z zaproszonymi gośćmi – Karolem Kurnickim, Kają Puto i Aleksandrą Sumorok – poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Spotkanie poprowadzi Bartosz Sadulski, a okazją do rozmowy będzie 29. numer „Herito” poświęcony kłopotliwemu dziedzictwu w Europie Środkowej.

„Skądinąd fascynujący wizualnie rewolucyjny rytuał obalania pomników dzisiaj budzi opór i wiele wątpliwości. (…) Część z likwidowanych obiektów niewątpliwie uwiera, ale część pozostaje martwa retorycznie, nieczytelna, przezroczysta na ideologię, wrosła w pejzaże dobrze służy lokalnym wspólnotom; jeszcze inne zyskały nowe znaczenia i funkcje”.

Jakub Dąbrowski, Dwie formuły postikonoklazmu, „Herito” nr 29, s. 123 i 125.

„Dziedzictwo kłopotliwe jest, by tak rzec, fazą debaty, namysłu, wynegocjowania, dlaczego i na jakich zasadach warto zatroszczyć się o jak najszerszą część dziedziczonej przez nas spuścizny”.

Kwestia dojrzałości. Z profesorem Jackiem Purchlą rozmawia Łukasz Galusek, „Herito” nr 29, s. 12.

Karol Kurnicki – socjolog, asystent w Instytucie Socjologii UJ. Odbył staże naukowe w Culture Theory Space Research Cluster na Plymouth University (2012) oraz w Centre for Urban Conflicts Research na Uniwersytecie w Cambridge (2014). Brał udział w działaniach rewitalizacyjnych, warsztatach i konsultacjach społecznych. Współpracował z Urzędem Miasta Krakowa przy procesach rewitalizacji osiedli blokowych. Członek stowarzyszenia Miasto Wspólne. Główne zainteresowania naukowe to urban studies, socjologia miasta i socjologia krytyczna.

Kaja Puto – autorka tekstów publicystycznych i esejów, redaktorka, tłumaczka z języka niemieckiego, związana z Korporacją Ha!art. Publikowała m.in. w: „Ha!arcie”, „Polityce”, „Nowej Europie Wschodniej”. Redaktorka książki Literatura i kino. Polska po 1989 roku (2013).

Aleksandra Sumorok – historyczka sztuki, doktorat obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół architektury i wzornictwa polskiego XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu realizmu socjalistycznego. Autorka książki pt. Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, współredaktorka książki pt. Socrealizmy i modernizacje oraz artykułów dotyczących złożonej problematyki architektury polskiej lat 40. i 50.. Zrealizowała grant badawczy NCN poświęcony tematyce polskiego wnętrza reprezentacyjnego z lat 1949-1956. Przygotowuje również projekt Zaprojektować socrealizm. Architekci o architekturze.

Bartosz Sadulski – poeta, dziennikarz, sekretarz redakcji i redaktor prowadzący kwartalnika „Herito”. Autor dwóch tomów wierszy oraz przewodników po Malcie i Bornholmie. Stały współpracownik portalu dwutygodnik.com.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka