Nowość wydawnicza

2012-07-17
The 1st Heritage Forum of Central Europe
/I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej/


Publikacja podsumowuje 1. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, które odbyło się w dniach 7-9 lipca 2011r. w Krakowie. To ważne wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z partnerami z Pragi, Bratysławy i Budapesztu pod auspicjami Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona, pojęcia pamięć i tożsamość w kontekście doświadczeń Europy Środkowej leżały w obszarze zainteresowań MCK od momentu utworzenia instytucji w 1991r. W roku 2007 Centrum zostało uhonorowane prestiżową Wyszegradzką Nagrodą Kulturalną i jest z mandatu ministrów kultury V4 koordynatorem zespołu ds. dziedzictwa kulturowego. Forum to nowa inicjatywa MCK, stworzona nie tylko po to, aby wzbogacić dialog sąsiadów o naszym współnym dziedzictwie, ale przede wszystkim aby stało się ważnym głosem Europy Środkowej w globalnej debacie o ochronie patrymonium kulturowego w warunkach gwałtowanej zmiany. Pierwsza edycja Forum stała się przede wszystkim okazją do kompleksowego podsumowania dwudziestu lat transformacji w kulturze i dziedzictwie w regionie oraz do wskazania wspólnych problemów i nowych wyzwań w tym zakresie. Kolejna edycja planowana jest w czerwcu 2013r. 

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka