Nowe HERITO już w sprzedaży!

2012-04-26
HERITO, nr 6
Temat numeru: Kultura i polityka

W nowym numerze polsko-angielskiego kwartalnika „Herito” mariaż kultury z polityką w rozmaitych odcieniach analizują: Anda Rottenberg, Jekatierina Andriejewa, Ivan Čolović, Janusz Sepioł, Bożena Gierat-Bieroń. Światło na sytuację bieżącą rzucają uwagi Katarzyny Jagodzińskiej i Żanny Komar dotyczące „kryzysów muzealnych” na Węgrzech i Ukrainie.
 Ponadto  na łamach „Herito”:
  • Joanna Sanetra-Szeliga pisze o Europejskiej Stolicy Kultury Maribor 2012 i rozmawia ze współtwórcami jej programu Suzaną Žilič Fišer oraz Mitją Čanderem;
  • Joan Roca i Albert przedstawia Muzeum Historii Barcelony
  • Drago Jančar pisze o niepoprawności politycznej Iva Andricia
  • Anna Saciuk-Gąsowska, Zoltán Gyalókay, Jiří Fajt, Wojciech Wilczyk i Beata Nykiel dzielą się wrażeniami ze środkowoeuropejskich wystaw i lektur.
Jest to już szósty numer wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury magazynu . Dotychczasowe wydania obejmowały tematy:
  1. Symbole i kalki/Symbols and clichés
  2. Tożsamości wyobrażone/Imagined identities
  3. Miasto i muzeum/The city and the museum
  4. Sztuka zmienia miejsce/Art is changing (a) place
  5. Miasta do przemyślenia/Cities for thought
Kwartalnik jest swego rodzaju forum dyskusji o Europie Środkowej, dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. Świetna oprawa graficzna to znak rozpoznawczy „Herito”.
Warto zaprenumerować: prenumerata@mck.krakow.pl, www.herito.pl
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka