Nowa publikacja MCK poświęcona dziedzictwu

2017-09-28

Obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 dopiero przed nami. Najnowsze wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Kultury już teraz otwiera dyskusję o szczególnym znaczeniu inwestowania w kulturę dla rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Redaktorki naukowe książki „Potencjał dziedzictwa. Społeczno-ekonomiczne przykłady z Europy Środkowej” - Joanna Sanetra-Szeliga i Katarzyna Jagodzińska postawiły sobie za cel próbę odpowiedzi na pytania, o to jaką wartość ma dziś dziedzictwo kulturowe, czy da się je mierzyć wskaźnikami ekonomicznymi oraz dlaczego możne być traktowane jako zasób strategiczny w przyszłości.

Książka obejmuje przekrojową analizę teoretycznego potencjału dziedzictwa oraz prezentuje wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów. Znalazło się w niej 9 studiów przypadków, których przedmiotem są obiekty historyczne z terenu Białorusi, Estonii, Polski, Serbii, Słowacji i Węgier.

W poszczególnych rozdziałach przedstawione zostały wyniki badań wpływu inwestowania w dziedzictwo na rynek pracy, rynek nieruchomości, budowanie kapitału ludzkiego i społecznego, jakość życia, konkurencyjność i atrakcyjność miejsca, a także stymulowanie kreatywności.

Autorzy tekstów zamieszczonych w książce analizują zarówno modelowe przykłady inwestowania w dziedzictwo, jak i negatywne, pokazujące niewykorzystane szanse.

Publikacja Międzynarodowego Centrum Kultury jest próbą choćby częściowego wypełnienia luki w badaniach i jednocześnie zachętą do ich kontynuowania przez władze miast i regionów, zarządców obiektów dziedzictwa, organizacje i stowarzyszenia oraz świat akademicki.

„Redaktorki tomu i autorzy zawartych w nim artykułów mają nadzieję, że książka stanie się ważnym głosem w dyskusji na temat potencjału dziedzictwa i zbiorem argumentów przemawiających za tym, dlaczego warto i należy w nie inwestować. Inwestując w dziedzictwo, inwestujemy w naszą przyszłość” – piszą we wstępie książki jej redaktorki naukowe.

Wydawnictwo dostępna jest również w wersji elektronicznej i anglojęzycznej.
Więcej informacji

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka