Nagroda Wyszegradzka przyznana

2013-06-13
13 czerwca 2013
Uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Wyszegradzkiej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, wręczył Międzynarodową Nagrodę Wyszegradzką za rok 2011 panu Pavlowi Popelce, dyrektorowi Muzeum Jana Amosa Komenskiego w Uherskim Brodzie. Uroczystość odbyła się podczas zamknięcia 2 Forum Europy Środkowej organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury, pierwszą polską  instytucję kultury, która otrzymała to zaszczytne wyróżnienie. Podpisy na dyplomie złożyli również ministrowie kultury Czech, Słowacji i Węgier.

Otwarte w 1898 r. Muzeum w Uherskim Brodzie ma na celu zebranie jak najszerszej dokumentacji o pracach, twórczości i życiu J.A. Komeńskiego. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Uherskego Brodu, jak również biografię Komeńskiego, jest rzeczą naturalną, że Muzeum utrzymuje i rozwija kontakty i współpracę z zagranicznymi partnerami, zwłaszcza z państw Grupy V4. Komeński znaczną część życia spędził w zarówno na terenie Polski, jak i Węgier. 

Zobacz zdjęcia

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka