Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagroda Europa Nostra

2017-09-13 - 2017-10-01
Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagroda Europa Nostra

W przededniu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 zapraszamy organizacje, instytucje, osoby indywidualne to zgłaszania kandydatur do Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody Europa Nostra. Jeszcze do 1 października można ubiegać się o to prestiżowe wyróżnienie projektów i działań na rzecz ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa. Nagrody, tak pieniężne jak i honorowe, będą wręczane w czerwcu 2018 podczas uroczystej gali Berlinie.

Zobacz więcej 

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagroda Europa Nostra to najbardziej znamienite wyróżnienie przyznawane na poziomie europejskim organizacjom, instytucjom i osobom prywatnym działającym w obszarze dziedzictwa. Honoruje ono najlepsze europejskie osiągnięcia w zakresie ochrony i konserwacji dziedzictwa oraz wysiłków na rzecz jego promocji i edukacji. Poprzez przyznawanie Nagrody Unia Europejska pragnie zwiększyć zainteresowanie problematyką dziedzictwa i wyzwaniami stojącymi przed tym sektorem we współczesnym świecie, a także wspierać promocję dobrych praktyk i wymianę wiedzy na temat ochrony, konserwacji i edukacji na rzecz dziedzictwa. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: projekty konserwatorskie, badania, działania na rzecz ochrony dziedzictwa oraz edukacja, szkolenia i upowszechnianie wiedzy w sektorze dziedzictwa w Europie. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne (Grand Prix w wysokości 10 000 euro dla maksymalnie siedmiu projektów) i honorowe. Europa Nostra prowadzi także konkurs online na Nagrodę Publiczności (Public Choice Award).

Jedynym z najistotniejszych kryteriów oceny złożonych wniosków będzie wysoka jakość przeprowadzonych prac i realizowanych badań oraz szacunek dla wartości artystycznej, kulturalnej i społecznej dziedzictwa oraz jego otoczenia, autentyczności i integralności. Szczególną wagę jurorzy będą przykładać do interpretacji i prezentacji dziedzictwa, działań edukacyjnych, kwestii podtrzymywalności efektów projektu, finansowania i zarządzania, odpowiedzialności społecznej i rozwoju publiczności. Składane wnioski mogą dotyczyć działań na skalę lokalną, regionalną i międzynarodową oraz być poświęcone tak obiektom małym jak i bardzo dużym.

Rok 2018 będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Z tej też okazji jury będzie we wnioskach poszukiwać także wymiaru europejskiego, na który składa się m.in. współpraca przy projekcie organizacji / osób indywidualnych z co najmniej dwóch państw europejskich, wspieranie budowy poczucia tożsamości i spójność europejskiej, pogłębienie i wzbogacanie symbolicznych znaczeń i wartości estetycznych wywodzących się z tradycji europejskiej.

Polskie osiągnięcia zostały dostrzeżone już cztery razy (zobacz tutaj). W kategorii „konserwacja” nagrodę w 2011 roku otrzymał Spichlerz Błękitny Baranek w Gdańsku. Szymon Modrzejewski został uhonorowany Grand Prix 2011 za szczególną pracę i wysiłek na rzecz ochrony i konserwacji zabytkowych cmentarzy Polski południowo-wschodniej. Uwagę jury zwróciły także badania nad miastami stworzonymi wokół przemysłu tekstylnego w okresie 1771–1914 w Europie (publikacja Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym autorstwa Bartosza M. Walczaka, Łódź 2010) – nagroda 2013 – oraz program edukacyjny Muzeum Żydów Polskich Polin – nagroda 2017.

Więcej: http://www.europeanheritageawards.eu/
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://www.europanostra.org/our-work/awards/european-union-prize-cultural-heritage-europa-nostra-awards/
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka