Nagroda dla Barbary Toruńczyk

2015-10-24
W sobotę, 24 października 2015, w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyła się debata Wilno - historia a pamięć z udziałem Tomasa Venclovy, Jerzego Bahra i Barbary Toruńczyk, którą poprowadził dyrektor MCK, prof. Jacek Purchla. 

Spotkanie to stało się również okazją do wręczenia pani Barbarze Toruńczyk najwyższego odznaczenia Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej, Złotej Gwiazdy „Nieś swoje światło i nie przestawaj wierzyć”. Wyróżnienie zostało przyznane w dowód uznania za wieloletnią pracę na rzecz przybliżania polskim czytelnikom literatury litewskiej, a także wielki wkład w tworzenie kulturowej i duchowej przestrzeni. 

Barbara Toruńczyk - publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca, działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL. Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Brała udział w wydarzeniach marca 1968, została w konsekwencji relegowana z uczelni, tymczasowo aresztowana i skazana na karę 2 lat pozbawienia wolności. Zwolnienie uzyskała w 1969. Kontynuowała działalność opozycyjną, m.in. wspierała rodziny więzionych działaczy Ruchu. Od 1976 współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, następnie Komitetem Samoobrony Społecznej KOR i Towarzystwem Kursów Naukowych. Zaangażowana także w działalność drugiego obiegu jako autorka artykułów, redaktor i wydawca prasy niezależnej w Warszawie. W 1977 była współzałożycielką i sekretarzem redakcji almanachu literackiego „Zapis”. Była współpracowniczką Biuletynu Informacyjnego KSS „KOR” i „Krytyki” oraz członkinią redakcji periodyku „Res Publica”. Od 1980 przebywała we Francji. Była przedstawicielką Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Założyła wydawane początkowo w Paryżu „Zeszyty Literackie”, będąc od 1982 redaktorem naczelnym tego kwartalnika. W czasie emigracji przygotowała m.in. serię wywiadów z dysydentami (Władimirem Bukowskim, Jiřím Ledererem, Jiří Pelikánem, Aleksandrem Zinowjewem) dla takich pism jak „Krytyka”, „Res Publica” i „Aneks”. W latach 1986–1987 przebywała na stypendium The Mary Ingraham Bunting Institute Radcliff College w Stanach Zjednoczonych. W 1992 powróciła do Polski, w 2005 została prezesem Fundacji Zeszytów Literackich. Jest członkinią Polskiego PEN Clubu. /na podstawie wikipedia.org/

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka