MCK realizuje projekt Komisji Europejskiej

2013-07-03 - 2013-07-04
3–4 lipca 2013
Cultural Heritage Counts for Europe

W Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, inaugurujące projekt „Cultural Heritage Counts for Europe: Towards an European Index for Cultural Heritage” (W Europie dziedzictwo się liczy. W stronę europejskiego indeksu dziedzictwa kulturowego). Projekt koordynuje Europa Nostra, a MCK jest jedną z dwóch instytucji prowadzących badania.
Celem projektu jest zgromadzenie, analiza, zestawienie oraz upowszechnianie istniejących danych i badań na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczny i ekonomiczny. Projekt ten przełożyć się ma na większą świadomość korzyści płynących z dziedzictwa kulturowego – inwestowania w jego rozwój i ochronę. Rezultatem końcowym będzie raport z rekomendacjami dla unijnych decydentów.

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka