MCK na Europejskim Szczycie Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie

2018-06-20
W dniach od 20 do 23 czerwca delegacja Międzynarodowego Centrum Kultury w składzie: Agata Wąsowska-Pawlik – dyrektor, prof. Jacek Purchla oraz dr Joanna Sanetra-Szeliga weźmie udział w pierwszym Europejskim Szczycie Dziedzictwa Kulturowego (European Cultural Heritage Summit).

Mottem konferencji jest Wspólne dziedzictwo – wspólne wartości (Sharing Heritage – Sharing Values). Odbywające się przez tydzień w różnych miejscach Berlina i Poczdamu wydarzenie jest jednym z najważniejszych i największych poświęconych problematyce dziedzictwa. Zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

MCK pełni rolę narodowego koordynatora tego europejskiego projektu. W ramach szczytu przygotowane zostały debaty m.in. dotyczące zarządzania dziedzictwem, polityki wobec dziedzictwa oraz ceremonia przyznania Europejskiego Nagrody w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego/Nagrody Europa Nostra. W sumie zaplanowano ponad 50 wydarzeń.

Swój udział w Europejskim Szczycie Dziedzictwa Kulturowego zapowiedziało grono wysokich rangą przedstawicieli instytucji kultury z całej Europy. Organizatorem wydarzenia jest Europa Nostra wspólnie z Fundacją Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (SPK) i niemieckim Komitetem Narodowym Ochrony Zabytków (DNK).

Przypominamy, że 7 maja podczas odbywającego się w Paryżu spotkania Rady Europa Nostra prof. Jacek Purchla został wybrany na jej wiceprezydenta. Tematyka i imprezy szczytu są skierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców zarówno z sektora prywatnego i publicznego, jak i do społeczeństwa obywatelskiego.

Równocześnie w Berlinie przebywa Łukasz Galusek – zastępca dyrektora do spraw programowych MCK, który uczestniczy w konferencji Niedokończona wojna? Doświadczenie I wojny światowej i konstruowanie polskości zorganizowanym przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, związanym z upływem kadencji założyciela i wieloletniego dyrektora tej instytucji. Profesor Robert Traba – historyk, politolog, działacz społeczny i kulturoznawca – jest także wielkim przyjacielem MCK i członkiem Rady Programowej Centrum.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka