Lwów jako soczewka

2012-07-04
4 lipca 2012, godz. 15.00
Lwów jako soczewka. Spojrzenie na pamięć kulturową Europy Środkowo Wschodniej
Wykład dr. Roberta Pyraha w ramach cyklu Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa
Wstęp wolny, wykład w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski

Pojęcie „pamięci kulturowej” zadomowiło się w debacie akademickiej ostatniej dekady jako narzędzie zrozumienia szerszych procesów budowy tożsamości w Europie Środkowo Wschodniej. Skupia się ono na sposobach wykorzystania historii, a także pewnych aspektów życia kulturalnego i społecznego (w tym edukacji, teatru i kultury upamiętniania przekazywanej kanałami instytucjonalnymi) do kształtowania dyskursów tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej. Dwudziestowieczny Lwów stanowi fascynujące studium przypadku, oferując zjawiska zarówno typowe, jak i odróżniające to miasto od innych. Wykład dotyczył będzie niektórych aspektów budowy tożsamości w dwóch szeroko rozumianych kontekstach „narodowych” po rozpadzie dwóch imperiów: 1) polski pohabsburski Lwów ze szczególnym akcentem na Teatr Miejski jako złożony pryzmat polityki tożsamości; 2) ukraiński postsowiecki Lwów, w którym polityka władz miejskich podchodzi do kwestii wielokulturowości w wieloraki sposób, często wytwarzający swoiste ponadregionalne i ponadnarodowe poczucie miejsca. Ta lokalna specyfika posłuży jako kanwa do szerszych rozważań o regionalnym wykorzystaniu „pamięci kulturowej” jako narzędzia budowy tożsamości oraz do analizy jej złożonych wymiarów przekraczających czysto „narodowe” czy „lokalne” ramy.

Robert Pyrah – historyk i językoznawca specjalizujący się w dwudziestowiecznej historii kulturowej pohabsburskiej Europy Środkowo Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na Wiedeń i Lwów. Autor książki The Burgtheater and Austrian Identity oraz artykułów o historiografii Lwowa i międzywojennym austriackim „faszyzmie kleryków”; skupia się przede wszystkim na upolitycznionej roli sztuki w budowaniu i kwestionowaniu narracji tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej. Uzyskał licencjat, magisterium i doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie wykłada w Katedrze Historii. Od drugiej połowy 2012 roku będzie kierował czteroletnim brytyjskim programem rządowym dotyczącym kwestii tworzenia się tożsamości subkulturowej w szeregu miast środkowoeuropejskich; program obejmuje prowadzenie pracy doktorskiej w Oksfordzie, stworzenie międzynarodowej sieci badawczej, liczne wydarzenia akademickie i rozbudowaną stronę internetową. Dr Robert Pyrah przebywa w Krakowie jako stypendysta VI edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka