Kurs Letni: miejsca na liście UNESCO w krajach V4

2014-07-07 - 2014-07-13
7–13 lipca 2014
Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries
Szkolenie dla kadr instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego

7 lipca rozpoczął się międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Dotychczas odbyło się 5 edycji poświęconych problematyce zarządzania wspomnianymi obszarami w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji oraz na Węgrzech.

Ubiegłoroczna edycja była poświęcona w całości jednemu z polskich miejsc wpisanych na Listę UNESCO – Kalwarii Zebrzydowskiej. Tegoroczna edycja rónież jest dedykowana jednemu spośród obiektów wpisanych na Listę UNESCO, tym razem z Republiki Czeskiej – miastu Telč.

Zobacz więcej
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka