Książka Luciana Boi znowu dostępna po polsku

Od lat siedemdziesiątych XX wieku nie ukazało się w Polsce żadne całościowe opracowanie dziejów Rumunii. Sam kraj przeszedł w tym czasie skomplikowaną i obfitującą w paradoksy drogę transformacji od jednej z najcięższych dyktatur komunistycznych do demokratycznego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Przypadek Rumunii jest więc tyleż fascynujący, ileż wymagający na nowo całościowego i krytycznego spojrzenia.

Staraniem MCK w 2016 roku w serii Biblioteka Europy Środka ukazała się po polsku książka Luciana Boi pt. Dlaczego Rumunia jest inna? w tłumaczeniu Joanny Kornaś-Warwas.

Zainteresowanie czytelników dawnymi i współczesnymi dziejami Rumunii autorstwa jednego z najwybitniejszych historyków tego kraju przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i spowodowało szybkie wyczerpanie nakładu. Z tego powodu postanowiliśmy dodrukować książkę.

Przejdź do księgarni internetowej >>

Fragmenty przedmowy autora do polskiego wydania:

Niniejszy tom łączy dwie książki na ten sam temat: Rumunia. Pierwsza, România, ţară de frontieră a Europei (Rumunia, na krańcach Europy), była adresowana od początku do czytelnika zagranicznego; zostałem poproszony o jej napisanie przez brytyjskiego wydawcę, dlatego pierwsze wydanie ukazało się po angielsku w Londynie (stąd też kilka silniejszych akcentów odnośnie do stosunków rumuńsko-brytyjskich).

Moim celem było objaśnienie Rumunii, jej przeszłości i teraźniejszości, czytelnikom, którzy niewiele wiedzą, niekiedy prawie nic, o tym kraju. Drugi tekst, zatytułowany De ce este România altfel? (Dlaczego Rumunia jest inna?) – tytuł wybrany dla tego tomu – był skierowany w dużej mierze do czytelnika rumuńskiego, pragnącego zrozumieć wiele cech, które wyodrębniają Rumunię na mapie Europy; jest to esej, ukierunkowany bardziej na interpretację niż informowanie, i miejscami z ostrzem wycelowanym w opóźnienia i niedociągnięcia – główne bolączki rumuńskiego społeczeństwa.

Przeglądając pierwsze rozdziały polskiej książki, czytelnicy i czytelniczki poznają istotę rzeczy (a dodatkowo wiele szczegółów na temat historii i teraźniejszości kraju), następnie, z tym bagażem informacji, będą mogli szukać pełniejszej odpowiedzi na pytania, które ewentualnie sobie zadadzą, podążając za sposobem, w jaki spróbowałem zarysować problematykę specyfiki rumuńskiej w rozdziale Dlaczego Rumunia jest inna?.

Słowo „inna” wywołało w Rumunii wiele dyskusji na marginesie tej książki. Mówi się, że wszystkie narody są zasadniczo „inne” w porównaniu z pozostałymi. Oczywiście, że tak jest. Pozostaję jednak przy swojej opinii, że za sprawą przebytej historii przestrzeń rumuńska, owa „łacińska wyspa w morzu słowiańszczyzny”, zgromadziła imponującą liczbę cech w porównaniu z tym, co określilibyśmy dziś „średnią europejską”, a nawet w porównaniu z krajami sąsiadującymi. Na tym polega urok Rumunii: jest krajem „szczególnym”.

[…] Pozostaje mi tylko wyrazić satysfakcję, że moje książki mają teraz szansę stać się dostępne dla polskiego czytelnika. Dziękuję wydawnictwu i dziękuję w sposób szczególny tłumaczce tomu, mojej przyjaciółce Joannie Kornaś-Warwas, miłośniczce Rumunii i znakomitej znawczyni języka rumuńskiego.

Lucian Boia
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka