Krakers. Cracow Gallery Weekend w MCK

2018-04-21
Cracow Gallery Weekend KRAKERS to odbywający się od sześciu lat projekt promujący sztukę współczesną w przestrzeni Krakowa. Hasłem tegorocznej edycji jest Zmiana. W ramach wydarzenia w MCK odbędzie się spotkanie z Łukaszem Surowcem – polskim artystą interdyscyplinarnym, rzeźbiarzem i performerem oraz panel dyskusyjny poświęcony specyfice sztuki kobiecej.
  • Sobota, 21 kwietnia, godz. 13.30 – 15.00, Sala panoramiczna MCK, V piętro
Artisttalk: spotkanie z Łukaszem Surowcem Sztuka jako doświadczenie zmiany

Jak sztuka pomaga w kreowaniu krytycznego dyskursu? Jak wytwarzać polityczne argumenty, stawiać odważne cele i odnawiać sens życia społecznego? Podczas spotkania Łukasz Surowiec zapozna nas ze swoją praktyką twórczą polegającą na przywracaniu wypartych lub kreowaniu zupełnie nowych stosunków społecznych, zależności klasowych, ekonomicznych i obyczajowych. Prezentując własną twórczość oraz posługując się teorią form relacyjnych artysta opowie, czym są prototypy i jakie mogą być konsekwencje ich realizacji. Przedstawi metodę tworzenia oraz sposób ich funkcjonowania. Opowie o planach i niezrealizowanych jeszcze projektach.
  • Sobota, 21 kwietnia, godz. 15.30 – 17.00, Sala panoramiczna MCK, V piętro
Czy sztuka kobiet jest delikatniejsza, bardziej dekoracyjna?

Prelegentki: Iwona Demko, Karolina Jabłońska, Cecylia Malik, Małgorzata Markiewicz

Moderatorka: Katarzyna Oczkowska

W ostatnim czasie w szczególnie nasilony sposób staramy się poszerzać przestrzeń, w której kobiety mogą mówić, być słuchane, szanowane czy wreszcie posiadać równe prawa. Ale wciąż dzieje się to w niewystarczającym stopniu. Stwierdzenie Chimamandy Ngozi Adichie z jej słynnego wystąpienia „Wszyscy powinniśmy być feministami” z 2012 roku, że uczymy dziewczynki bycia ambitnymi, ale nie za bardzo ambitnymi, mówimy im, że mogą odnosić sukcesy, byle nie za duże − jest wciąż niebezpiecznie aktualne. Również w świecie sztuki. A zwłaszcza w świecie akademii sztuk pięknych. Bo czy nadal nie uczą tam ci, którzy uważają, że „kobieta nigdy nie będzie prawdziwym artystą, bo jej biologia na to nie pozwoli”? Takie profesorskie uwagi można przeczytać w opublikowanym dwa lata temu raporcie z badań, przeprowadzonym przez Fundację Katarzyny Kozyry. Raport „Marne szanse na awanse” w dobitny sposób pokazuje nierówności w zatrudnieniu na akademiach, czego efektem jest problem nikłej obecności kobiet w kadrze. Inna poruszona w nim kwestia to seksistowskie zachowania wobec, tak zwanej, drugiej płci czy wreszcie przypadki molestowania. A są to problemy wykraczające o wiele dalej poza mury akademii.

Podczas panelu, dotyczącego roli i pozycji kobiet w polskiej sztuce wspólnie zastanowimy się nad kondycją środowiska artystycznego czy nowymi strategiami emancypacji, wykorzystywanymi przez artystki. Zmierzymy się również z licznymi stereotypami, takimi jak te, które na akademickich ścianach wypisała Anna Okrasko w ramach swojej pracy dyplomowej w 2003 roku. Czy kilkanaście lat później sztuka kobiet nadal określana bywa delikatniejszą i bardziej dekoracyjną od tej, tworzonej przez mężczyzn?

Forma Krakersa opiera się na integracji w ramach jednego wydarzenia galerii, fundacji, pracowni, instytucji, jak również stowarzyszeń zajmujących się sztuką czy niezależnych miejsc działalności twórczej.

Organizatorzy pragną stać się medium i dać szansę na dalszy rozwój relacji pomiędzy kulturotwórczymi inicjatywami a mieszkańcami Krakowa. Animowanie krakowskiego środowiska sztuki podczas trwania wydarzenia nie ogranicza się do skumulowania w ciągu trzech dni określonej liczby wernisaży, co roku nasza oferta urozmaicona jest także o wydarzenia towarzyszące, takie jak panele dyskusyjne, spotkania z artystami, oprowadzenia kuratorskie i warsztaty.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji KRAKERSA to Zmiana. XXI w. to czas przełomowy, zmiana to jedna z podstawowych modalności współczesności, dotyczy to w zasadzie wszystkich obszarów naszej codzienności. Począwszy od powierzchniowego rozpoznania zjawisk, aż po głębokie struktury, które zmieniają sposób funkcjonowania człowieka w świecie.

Zmiana jako imperatyw często staję się strategią marketingową lub narzędziem w psychologii. Zmiana jako możliwość i manifestacja wolności uobecnia się w naukach humanistycznych, których obszar stał się poligonem ostrzału tradycyjnej normatywności.

Rozwój cyfryzacji i technologii umożliwił równorzędne włączenie do codzienności człowieka rzeczywistości wirtualnej. Przekształceniu uległa również sama sztuka, która wraz z dynamiką zmian eksploruje możliwości nowych mediów, jak również problematyzuje zagadnienia, przed którymi staje człowiek wraz z przyjęciem nieustannie przyśpieszającego rytmu zmian.

Organizatorami CGW KRAKERS są Fundacja Wschód Sztuki oraz Gmina Miejska Kraków.

Więcej informacji: www.cracowgalleryweekend.pl

Facebook: www.facebook.com/cracowgalleryweekend/


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka