Kongres ENCATC ds. polityki i zarządzania kulturą

2018-09-26
Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK i Łukasz Galusek, zastępca dyrektora ds. programowych biorą udział w kongresie ENCATC ds. polityki zarządzania kulturą, który odbywa się w Bukareszcie. Konferencja ma na celu dokładne zbadanie obecnych przemian kulturowych, które wstrząsają podstawami naszego zrozumienia i praktyki kultury.

Celem kongresu jest również zapewnienie naukowcom, trenerom i badaczom możliwości połączenia się z profesjonalistami, decydentami i artystami, aby uzupełnić wiedzę o zarządzaniu kulturą oraz promować szacunek do badań i ewolucji pedagogiki.

Uczestnicy konferencji podejmą również dyskusję na temat globalnych trendów i zjawisk w kontekście lokalnych przemian kulturowych. Debata będzie brała pod uwagę „zasadnicze znaczenie dla zbadania naszego własnego kontekstu zawodowego i edukacyjnego, silnie naznaczonego historią kulturową i ramami instytucjonalnymi naszych krajów” i zostanie wzbogacona o skutki tych przemian w Europie i poza nią.

Format kongresu ENCATC obejmuje 6 głównych działań: Forum Członków, Konferencję, Młode i Wschodzące Forum Badaczy, Ceremonię Nagród Naukowych, Sesję Edukacyjną i Badawczą oraz wycieczki z przewodnikiem.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka