Konferencja Znak Dziedzictwa Europejskiego

2018-09-17 - 2018-09-19
Znak Dziedzictwa Europejskiego /European Heritage Label/ to obecnie kluczowa inicjatywa Unii Europejskiej na polu polityki kulturalnej, naturalne jest więc, że podczas trwania Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego organizowane są międzynarodowe wydarzenia służące szeroko zakrojonej refleksji nad tą inicjatywą w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim.

Są takie miejsca i wydarzenia – niezależnie od tego, czy powstały u zarania cywilizacji czy też są zupełnie współczesne – których symboliczna wartość opowiada o dziejach Europy. Program Znak Dziedzictwa Europejskiego powołano w 2011 r. właśnie po to, by te wyjątkowe miejsca promować. Reprezentują bowiem te wartości i prawa człowieka, które stanowią fundament wspólnej Europy. Dlatego Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza już 17 września na konferencję, której celem będzie debata nad obecnym kształtem ZDE, a także wymiana doświadczeń z nim związanych.

Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego. Chodzi również o uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego. ZDE zostały starannie wybrane, najpierw w preselekcji na poziomie narodowym (według procedury preselekcji ustalonej w każdym kraju). W Polsce projekt ten koordynuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne decyzje podejmuje Panel Ekspertów ZDE, którzy badają, na ile obiekt spełnia kryteria merytoryczne, wpisując się w narrację europejską. Krakowska konferencja będzie jedną z nielicznych okazji, by osobiście posłuchać, co o tej inicjatywie mówią jego członkowie. Ostatnim etapem procedury jest oficjalne nadanie tytułu przez Komisję Europejską.

Konferencja przygotowywana w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Konferencja odbywa się w j. angielskim.

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł. 

Więcej informacji: m.wisniewski[at]mck.krakow.pl, m.swidrak[at]mck.krakow.pl.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka