Kolejny krok do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

2017-09-19

Organizacje i instytucje realizujące duże projekty kulturalne o charakterze międzynarodowym, które wpisują się w założenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, zapraszamy do zapoznania się z nowo otwartym konkursem grantowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa! Konkurs oferuje dofinansowanie projektom, które wspierają budowanie poczucia przynależności do wspólnego europejskiego obszaru kulturowego oraz przedsięwzięcia promujące dziedzictwo kulturowego jako źródło inspiracji dla współczesnej twórczości artystycznej. W każdy projekt muszą być zaangażowane co najmniej trzy instytucje/organizacje z trzech różnych państw Europy (należących do Programu). Mogą one ubiegać się o maksymalnie 200 tys. euro dofinansowania (co może stanowić maksymalnie 60% całego budżetu projektu).

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics, z okazji ogłoszenia konkursu powiedział: „Dziś czynimy kolejny krok na drodze wdrożenia w życie Europejskiego Roku Dziedzictwa 2018 (…). Poszukujemy projektów, które podkreślą europejski wymiar naszego bogatego dziedzictwa we wszystkich jego przejawach. Jak powiedział przewodniczący KE Juncker w przemowie do Państw Członkowskich, w 2018 roku musimy świętować różnorodność kulturową”.

Więcej informacji

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka