Rozpoczęcie programu badawczego ILUCIDARE

ILUCIDARE – International Network for Leveraging Successful Cultural Heritage‑Led Innovations and Diplomacy Through Capacity Building and Awareness Raising 2019–2021

Głównym celem trzyletniego projektu, kierowanego przez Katolicki Uniwersytet w Lowaniu (Belgia), jest analiza relacji pomiędzy dziedzictwem kulturowym i innowacjami oraz dziedzictwem kulturowym i dyplomacją publiczną. Międzynarodowe konsorcjum rozpocznie prace od analizy literaturowej obu obszarów, korzystając z metodologii analizy PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental). Dzięki spotkaniom z interesariuszami (decydentami, biznesem, środowiskami naukowymi, sektorem dziedzictwa, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego) w ramach grup fokusowych, warsztatów opartych na współtworzeniu (co-creation ateliers), sesji coachingowych, zmapowane zostaną potrzeby i format przekazywanej wiedzy odbiorcom projektu. Będzie to niezbędne do stworzenia produktu końcowego projektu, tj. swego rodzaju podręczników Innovation Handbook and Diplomacy Toolbox oraz ich skróconych wersji „starters kit”. Przydatność podręczników będzie przetestowana m.in. w trakcie szkół letnich, MOOC, a także sesji z odbiorcami projektu w 12 lokalizacjach na całym świecie. W projekt zaangażowano szerokie spektrum organizacji (Katolicki Uniwersytet w Lowanium, Europa Nostra, KEA Kern European Affairs, MCK, World Monuments Fund España, Kosovo Foundation for Cultural Heritage without Borders (CHwB Kosovo), Universidad de Cuenca, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum), dzięki czemu w projekcie uwzględnione zostaną punkty widzenia różnych interesariuszy; zostanie także rozbudowana sieć współpracy i kontaktów podmiotów zajmujących się problematyką dziedzictwa i innowacji oraz dyplomacji.

MCK jest zaangażowane w projekt przede wszystkim w części badawczej. Będzie podstawowym partnerem Katolickiego Uniwersytetu w tworzeniu przewodników oraz starters kitu. W lecie 2020 w Krakowie odbędzie się szkoła letnia poświęcona innowacjom i dyplomacji w kontekście dziedzictwa kulturowego. W czerwcu 2019 r. w Krakowie odbędzie się spotkanie konsorcjum projektu połączone z organizacją grupy fokusowej i warsztatu opartego na współtworzeniu.Projekt jest finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 821394.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka