Kultura a rozwój – dyskusja na kanwie książki

2017-10-25, godz. 18:00
Kultura a rozwój
Dyskusja na kanwie książki
25 października (środa), godz. 18.00

Prof. Jerzy Hausner i prof. Jacek Purchla
Prowadzenie: Agata Wąsowska-Pawlik

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne książki Kultura a rozwój – akademickiego podręcznika zredagowanego przez profesorów krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego: Jerzego Hausnera, Annę Karwińską, i Jacka Purchlę.

Ze „Wstępu” autorstwa prof. Jerzego Hausnera, prof. Anny Karwińskiej, prof. Jacka Purchli

Nasz podręcznik niesie przesłanie, że za fundament ekonomii kultury należy uznać rozwój, a nie rynek. Tylko bowiem w ten sposób można uchwycić związek kultury z gospodarką i jej współczesnymi przemianami strukturalnymi, ale też – szerzej – ze zmianą społeczną. (…)

Naszym celem było przygotowanie podręcznika, który byłby wprowadzeniem do „ekonomii kultury”, ale który nie powielałby podejścia wypracowanego na gruncie ekonomii neoklasycznej, w której kulturę postrzega się przez pryzmat rynku, gospodarki rynkowej i przemysłów kreatywnych. Cechą nadrzędną tak pomyślanego podręcznika jest podejście interdyscyplinarne, dopiero ono umożliwia bowiem uchwycenie i ukazanie zależności między kulturą a rozwojem. Dlatego stworzyliśmy zespół, w którym wokół tego celu skupili się nie tylko ekonomiści, ale też socjologowie, historycy sztuki oraz prawnicy – teoretycy i praktycy. (…)

Obecna wersja podręcznika jest pod względem treści zasadniczo zmieniona i rozszerzona. Ale najważniejszą modyfikacją jest jego zupełnie nowa edytorska forma. Powstała ona w następstwie podjęcia przez autorów współpracy z pracownikami i studentami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Prof. dr hab. Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010–2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 roku członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Nagroda Kisiela. Autor ponad 380 publikacji z zakresu ekonomii politycznej oraz zarządzania publicznego.

Prof. dr hab. Jacek Purchla – historyk sztuki i ekonomista, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, a także nad teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad 400 prac naukowych, w tym wielu książek. Członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Agata Wąsowska-Pawlik – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1997, Departamentu Stanu USA 2004 i Tokyo University for Foreign Studies 2017. Ukończyła Studium Podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa Grupy Firm Doradczych Values i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2015-2016. W MCK pełni funkcję wicedyrektora ds. programowych i odpowiada za współpracę międzynarodową m.in. w zakresie zarządzania instytucjami dziedzictwa kulturowego oraz organizacji wystaw o charakterze muzealnym. 

Wydawcą książki jest Wydawnictwo Nieoczywiste. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka