Dziedzictwo kultury wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań

2016-11-23 - 2016-11-24
W Międzynarodowym Centrum Kultury rozpoczęła się dziś dwudniowa międzynarodowa konferencja ekspercka pt. Dziedzictwo kultury wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań. Programy i kierunki działań, organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Komitet Błękitnej Tarczy. W spotkaniu, któremu patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM i Polski Komitet ds. UNESCO bierze udział ok. 120 uczestników - specjalistów z Polski i całej Europy - prelegentów polskich i zagranicznych, delegatów wielu państw europejskich i przedstawicieli środowisk związanych z tematyką wydarzenia.

Zagadnienia, którym poświęcona jest konferencja – niszczenie oraz grabież dziedzictwa, projekty i programy ratowania i ochrony, zagrożonego dziedzictwa kulturowego są szczególnie aktualne, ponieważ jesteśmy świadkami wielu nieodwracalnych zniszczeń dziedzictwa kultury. Ich przyczyny, to m.in. brak właściwego systemu zabezpieczenia substancji materialnej oraz przygotowania służb odpowiedzialnych za ratowanie zabytków.

Masowa utrata dziedzictwa kulturalnego jest wynikiem katastrof naturalnych oraz konfliktów zbrojnych, aktów wandalizmu, umyślnego niszczenia, terroryzmu, czy nielegalnego obrotu dobrami kultury w krajach z regionów sąsiadujących z Europą. Toczące się konflikty zbrojne, szczególnie w Iraku i Syrii powodują olbrzymie spustoszenie w dorobku ludzkości, niszczą ślady tożsamości kulturowej całych grup etnicznych, miejsc wyjątkowych dla ludzkości, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, które m.in. naukowcy z Polski i z zagranicy przez wiele lat z ogromnym poświęceniem ratowali. Spotkanie w Krakowie odpowiada na apele kierowane przez UNESCO, ONZ i świat nauki do społeczności międzynarodowej, by zintensyfikować wszelkie działania na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego w miejscach zagrożonych. Stąd potrzeba dzielenia się wiedzą ekspercką, dobrymi praktykami i silne wspieranie inicjatyw międzynarodowych, jakie są podejmowane na różnych płaszczyznach w Europie i poza jej granicami.
Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowych działaniach, realizowanych również pod patronatem UNESCO, na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury. Jest zainteresowana współpracą i współdziałaniem z poszczególnymi państwami, regionami, organizacjami międzynarodowymi, fundacjami i stowarzyszeniami oraz agendami ONZ. W latach 2003-2008 z powodzeniem realizowany był projekt ochrony dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych, z udziałem cywilnych specjalistów, finansowany ze środków RP. Prowadzony był w ramach misji Wojska Polskiego w Iraku i Afganistanie. Doświadczenia zdobyte w warunkach wojennych, a dotyczące ratowania dziedzictwa kultury, są bezcenne. Tymi doświadczeniami eksperci polscy chcą się dzielić na forum konferencji.

Spotkanie eksperckie w Krakowie jest realizacją jednego z etapów projektu przygotowania, wyszkolenia, promocji i udziału cywilnych i wojskowych narodowych ekspertów ochrony dziedzictwa kultury w misjach międzynarodowych, który został wdrożony w grudniu 2015 decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt służy szkoleniu i przygotowaniu cywilnych specjalistów

do ratowania dziedzictwa kulturowego - prowadzenia prac eksperckich i interwencyjnych w ramach misji organizowanych pod egidą organizacji międzynarodowych, wyspecjalizowanych w ochronie
i ratowaniu dziedzictwa kulturowego takich, jak ONZ, UNESCO, ICCROM, BLUE SHIELD itp.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka